Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Studenci przeglądający broszurę IELTS

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje 690 zł (cena ta obowiązuje do 30 czerwca 2015).

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Warszawa

Warszawa

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
10/05/2014 General Training & Academic 11/04/2014
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014
24/05/2014 Academic 25/04/2014
07/06/2014 General Training & Academic 09/05/2014
28/06/2014 Academic 30/05/2014
10/07/2014 General Training & Academic 11/06/2014
19/07/2014 General Training & Academic 20/06/2014
26/07/2014 Academic 27/06/2014
02/08/2014 General Training & Academic 04/07/2014
21/08/2014 Academic 23/07/2014
06/09/2014 General Training & Academic 08/08/2014
20/09/2014 General Training & Academic 22/08/2014
02/10/2014 General Training & Academic 03/09/2014
25/10/2014 Academic 26/09/2014
13/11/2014 Academic 15/10/2014
22/11/2014 General Training & Academic 24/10/2014
06/12/2014 General Training & Academic 07/11/2014

Kraków

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
10/05/2014 General Training & Academic 11/04/2014
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014
07/06/2014 General Training & Academic 09/05/2014
28/06/2014 Academic 30/05/2014
12/07/2014 Academic 13/06/2014
19/07/2014 General Training & Academic 20/06/2014
02/08/2014 General Training & Academic 04/07/2014
21/08/2014 Academic 23/07/2014
06/09/2014 General Training & Academic 08/08/2014
20/09/2014 General Training & Academic 22/08/2014
02/10/2014 General Training & Academic 03/09/2014
18/10/2014 General Training & Academic 19/09/2014
13/11/2014 Academic 15/10/2014
22/11/2014 General Training & Academic 24/10/2014
06/12/2014 General Training & Academic 07/11/2014
     

Gdańsk

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014
19/07/2014 General Training & Academic 20/06/2014
02/10/2014 General Training & Academic 03/09/2014
06/12/2014 General Training & Academic 07/11/2014

Katowice

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
21/06/2014 General Training & Academic 23/05/2014
27/09/2014 Academic 29/08/2014
22/11/2014 General Training & Academic  

Lublin

 

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
21/06/2014 General Training & Academic 23/05/2014
27/09/2014 Academic 29/08/2014

Łódź

Data Moduł Termin zakończenia rejestracji
10/07/2014 General Training & Academic 11/06/2014
     

Olsztyn

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014

Poznań

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
07/06/2014 General Training & Academic 09/05/2014
18/10/2014 General Training & Academic 19/09/2014

Szczecin

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
10/07/2014 General Training & Academic 11/06/2014
22/11/2014 General Training & Academic 24/10/2014

Wrocław

Data Moduł Termin zakończenia rejestracji
10/05/2014 General Training & Academic 11/04/2014
19/07/2014 General Training & Academic 20/06/2014
18/10/2014 General Training & Academic 19/09/2014
06/12/2014 General Training & Academic 07/11/2014