Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje:

690 zł (testy organizowane od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015) 

720 zł (testy organizowane od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2015) 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Gdańsk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.11.15 IELTS Academic 16.10.15
07.11.15 IELTS General Training 16.10.15

Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
21.11.15 IELTS Academic 23.10.15
21.11.15 IELTS General Training 23.10.15

Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.11.15 IELTS Academic 09.10.15
07.11.15 IELTS General Training 09.10.15
21.11.15 IELTS Academic 23.10.15
21.11.15 IELTS General Training 23.10.15
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15

Poznań

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15

Warszawa

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
07.11.15 IELTS Academic 16.10.15
07.11.15 IELTS General Training 16.10.15
21.11.15 IELTS Academic 23.10.15
21.11.15 IELTS General Training 23.10.15
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15

Wrocław

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15