Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Studenci przeglądający broszurę IELTS

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje 660 zł (cena ta obowiązuje od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014).

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Warszawa

Warszawa

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
26/04/2014 Academic 28/03/2014
10/05/2014 General Training & Academic 11/04/2014
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014
24/05/2014 Academic 25/04/2014
07/06/2014 General Training & Academic 09/05/2014
28/06/2014 Academic 30/05/2014

Kraków

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
24/04/2014 General Training & Academic 26/03/2014
10/05/2014 General Training & Academic 11/04/2014
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014
07/06/2014 General Training & Academic 09/05/2014
28/06/2014 Academic 30/05/2014

Gdańsk

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014

Katowice

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
21/06/2014   General Training & Academic 23/05/2014

Lublin

 

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
21/06/2014 General Training & Academic 23/05/2014

Łódź

Data Moduł Termin zakończenia rejestracji

Olsztyn

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
17/05/2014 General Training & Academic 18/04/2014

Poznań

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji
07/06/2014 General Training & Academic 09/05/2014

Szczecin

Data testu Moduł Termin zakończenia rejestracji

Wrocław

Data Moduł Termin zakończenia rejestracji
10/05/2014 General Training & Academic 11/04/2014