Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Studenci przeglądający broszurę IELTS

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje 690 zł 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Gdansk

Test Date Moduł Registration Deadline
02.10.14 IELTS Academic 12.09.14
02.10.14 IELTS General Training 12.09.14
06.12.14 IELTS Academic 07.11.14
06.12.14 IELTS General Training 07.11.14

Katowice

Test Date Moduł Registration Deadline
22.11.14 IELTS Academic 24.10.14
22.11.14 IELTS General Training 24.10.14

Kraków

Test Date Moduł Registration Deadline
02.10.14 IELTS Academic 03.09.14
02.10.14 IELTS General Training 03.09.14
18.10.14 IELTS Academic 19.09.14
18.10.14 IELTS General Training 19.09.14
13.11.14 IELTS Academic 15.10.14
22.11.14 IELTS Academic 24.10.14
22.11.14 IELTS General Training 24.10.14
06.12.14 IELTS Academic 07.11.14
06.12.14 IELTS General Training 07.11.14

Lublin

Test Date Moduł Registration Deadline
27.09.14 IELTS Academic 05.09.14

Poznan

Test Date Moduł Registration Deadline
18.10.14 IELTS Academic 19.09.14
18.10.14 IELTS General Training 19.09.14

Szczecin

Test Date Moduł Registration Deadline
22.11.14 IELTS Academic 24.10.14
22.11.14 IELTS General Training 24.10.14

Warszawa

Test Date Moduł Registration Deadline
02.10.14 IELTS Academic 03.09.14
25.10.14 IELTS Academic 26.09.14
13.11.14 IELTS Academic 15.10.14
22.11.14 IELTS Academic 24.10.14
22.11.14 IELTS General Training 24.10.14
06.12.14 IELTS Academic 07.11.14
06.12.14 IELTS General Training 07.11.14

Wroclaw

Test Date Moduł Registration Deadline
18.10.14 IELTS Academic 19.09.14
18.10.14 IELTS General Training 19.09.14
06.12.14 IELTS Academic 07.11.14
06.12.14 IELTS General Training 07.11.14