Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje 690 zł 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Gdańsk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
30.05.15 IELTS Academic 01.05.15
30.05.15 IELTS General Training 01.05.15
27.06.15 IELTS Academic 29.05.15
27.06.15 IELTS General Training 29.05.15

Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
13.06.15 IELTS Academic 15.05.15
13.06.15 IELTS General Training 15.05.15

Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
13.06.15 IELTS Academic 15.05.15
13.06.15 IELTS General Training 15.05.15
27.06.15 IELTS Academic 29.05.15
27.06.15 IELTS General Training 29.05.15

Lublin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
27.06.15 IELTS Academic 29.05.15
27.06.15 IELTS General Training 29.05.15

Poznań

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
13.06.15 IELTS Academic 15.05.15
13.06.15 IELTS General Training 15.05.15

Szczecin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
27.06.15 IELTS Academic 29.05.15
27.06.15 IELTS General Training 29.05.15

Warszawa

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
30.05.15 IELTS Academic 01.05.15
30.05.15 IELTS General Training 01.05.15
13.06.15 IELTS Academic 15.05.15
13.06.15 IELTS General Training 15.05.15
27.06.15 IELTS Academic 29.05.15
27.06.15 IELTS General Training 29.05.15

Wrocław

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Register
13.06.15 IELTS Academic 15.05.15
13.06.15 IELTS General Training 15.05.15