Terminy, opłaty, ośrodki egzaminacyjne

Test IELTS - za ile, gdzie i kiedy?

Koszt IELTS

Test IELTS kosztuje:

690 zł (testy organizowane od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015) 

720 zł (testy organizowane od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2015) 

Centra egzaminacyjne

Do testu IELTS można przystąpić w centrach egzaminacyjnych znajdujących się w dziesięciu miastach na terenie Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Obecnie sesje IELTS organizowane są dwa razy w miesiącu w Krakowie i Warszawie oraz trzy-cztery razy do roku w pozostałych ośmiu lokalizacjach.

Liczba miejsc w danej sesji jest ograniczona. W momencie, gdy wszystkie miejsca będą już zajęte a rejestracja na daną sesję zostanie zakończona, sesja nie będzie dłużej widoczna w naszym Systemie Rejestracji On-line. Zalecamy zarejestrować się przynajmniej na 5 tygodni przed wybraną datą testu.

Na około 10 dni przed datą testu do wszystkich kandydatów rozsyłane są informacje o dokładnym czasie i miejscu organzacji testu IELTS.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rejestracji na test IELTS albo potrzebujesz innych szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Poniższe tabele przedstawiają najbliższe terminy sesji IELTS w całym kraju.

Egzamin ustny

Część ustna testu może zostać zorganizowana w terminie od 7 dni przed do 7 dni po dacie części pisemnych. Zwykle organizowana jest w tygodniu poprzedzającym część pisemną lub tego samego dnia co części pisemne. Jest to jednak uzależnione od liczby kandydatów zapisanych na dany termin testu.

Części pisemne

Gdańsk

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
26.09.15 IELTS General Training 28.08.15
26.09.15 IELTS Academic 28.08.15
07.11.15 IELTS Academic 09.10.15
07.11.15 IELTS General Training 09.10.15

Katowice

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
26.09.15 IELTS General Training 28.08.15
26.09.15 IELTS Academic 28.08.15
21.11.15 IELTS Academic 23.10.15
21.11.15 IELTS General Training 23.10.15

Kraków

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
29.08.15 IELTS General Training 13.08.15
29.08.15 IELTS Academic 20.08.15
12.09.15 IELTS Academic 14.08.15
12.09.15 IELTS General Training 14.08.15
26.09.15 IELTS Academic 28.08.15
26.09.15 IELTS General Training 28.08.15
10.10.15 IELTS Academic 11.09.15
24.10.15 IELTS Academic 25.09.15
24.10.15 IELTS General Training 25.09.15
07.11.15 IELTS Academic 09.10.15
07.11.15 IELTS General Training 09.10.15
21.11.15 IELTS Academic 23.10.15
21.11.15 IELTS General Training 23.10.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15

Lublin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
08.10.15 IELTS Academic 09.09.15
08.10.15 IELTS General Training 09.09.15

Poznań

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
12.09.15 IELTS Academic 14.08.15
12.09.15 IELTS General Training 14.08.15
24.10.15 IELTS Academic 25.09.15
24.10.15 IELTS General Training 25.09.15
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15

Szczecin

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
08.10.15 IELTS Academic 09.09.15
08.10.15 IELTS General Training 09.09.15

Warszawa

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
12.09.15 IELTS Academic 14.08.15
12.09.15 IELTS General Training 14.08.15
26.09.15 IELTS Academic 28.08.15
26.09.15 IELTS General Training 28.08.15
08.10.15 IELTS Academic 09.09.15
08.10.15 IELTS General Training 09.09.15
24.10.15 IELTS General Training 25.09.15
24.10.15 IELTS Academic 25.09.15
07.11.15 IELTS Academic 09.10.15
07.11.15 IELTS General Training 09.10.15
21.11.15 IELTS General Training 23.10.15
21.11.15 IELTS Academic 23.10.15
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15

Wrocław

Data Testu Moduł Data Końca Rejestracji Rejestracja
12.09.15 IELTS General Training 14.08.15
12.09.15 IELTS Academic 14.08.15
24.10.15 IELTS Academic 25.09.15
24.10.15 IELTS General Training 25.09.15
05.12.15 IELTS Academic 06.11.15
05.12.15 IELTS General Training 06.11.15