NASZE PODEJŚCIE DO NAUCZANIA

Poniższe strategie nauczania są kluczowe, aby możliwie najlepiej wspierać rozwój językowy Państwa dziecka. W British Council dbamy o to, aby:

  • uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczyli w zajęciach
  • rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez ciekawe i inspirujące ćwiczenia
  • przyjazna atmosfera pozwalała uczniom czerpać z lekcji przyjemność i rozwijać pewność siebie
  • uczniowie rozwijali swoją niezależność i samodzielnośćwykorzystywać różne pomoce naukowe, w tym również multimedialne, aby lekcje były motywujące i interesujące
  • rodzice byli partnerami w procesie nauczania dzięki comiesięcznemu newsletterowi i jesiennym i wiosennym warsztatom
  • uczniowie uczyli się o różnych kulturach, dzięki czemu będą bardziej pewne siebie

Przeczytaj poniżej o dwóch istotnych elementach, z których będzie się składał kurs Państwa dziecka: magazynach i online’owej platformie learning hub.

Aby dowiedzieć się, jak się zalogować i wykorzystać wszystkie funkcjonalności learning huba, polecamy krótki film.

Magazyny (wersja drukowana)

Państwa dziecko otrzyma w ciągu roku magazyny z dopasowanymi do wieku tematami. Zostały one przygotowane przez ekspertów w taki sposób, by efektywnie wspierać opisane powyżej strategie nauczania. Każdy magazyn zawiera kilka mniejszych i większych projektów, które pozwolą dzieciom na pracę z rówieśnikami, pomogą w krytycznym myśleniu, w rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu umiejętności językowych.

To wielopoziomowe kursy, których celem jest rozwinięcie pewności w porozumiewaniu się w języku angielskim, a także wspieranie Państwa dziecka we wszechstronnym rozwoju. Dzieci wykonują różne zadania i biorą udział w projektach, co sprzyja nauce języka, jego lepszemu zrozumieniu i wykorzystaniu, a przy okazji nabywaniu innych umiejętności.

ZBUDUJ W DZIECKU PEWNOŚĆ I ŁATWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

Na każdym poziomie kursu zadania są zaprojektowane tak, aby rozwijać kompetencje językowe Państwa dziecka z uwzględnieniem etapu jego rozwoju. Oprócz nauki gramatyki i słownictwa, przywiązujemy wagę do zrównoważenia wszystkich czterech umiejętności językowych: mówienia (w tym wymowy), słuchania, czytania i pisania.

WYPOSAŻ SWOJE DZIECKO W UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE

Primary i Secondary Plus wspiera dzieci w rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym, jak również w naturalnym kształtowaniu umiejętności ważnych w XXI wieku, poprzez specjalnie przygotowane aktywności.

Kreatywność i wyobraźnia

Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów

Zdolności przywódcze i rozwój osobisty

Umiejętność obsługi technologii cyfrowych

Postawa obywatelska

Współpraca i komunikacja

  • Dzięki pracy w grupach i innowacyjnym zadaniom uczymy dzieci radzić sobie nawet ze skomplikowanymi wyzwaniami językowymi w szkole, a także rozwijamy w nich umiejętności życiowe na miarę XXI wieku.
  • Podczas naszych lekcji tworzymy przyjazną atmosferę i środowisko, w którym dzieci wypowiadają się swobodnie i zadają pytania.

British Council learning hub

Nowością w 2020 r. jest learning hub – online’owy portal British Council zaprojektowany, by uzupełniać i poszerzać znajomość angielskiego Państwa dziecka. Zawiera szereg ćwiczeń i aktywności, które podsumowują materiał przerobiony na lekcji. Umożliwia też dzieciom tworzenie i publikowanie treści online, które następnie są oceniane. 

Ponadto learning hub umożliwia Państwa dziecku śledzenie postępów, pomagając mu tym samym w rozwoju. Zawiera także miejsce do dyskusji, gdzie można znaleźć informacje o zadanej pracy domowej i materiale przerobionym podczas lekcji.