1. Co moje dziecko powinno przynieść ze sobą na zajęcia? Nauczyciel zapewni materiały do nauki oraz zeszyt. Prosimy aby dziecko przynosiło na zajęcia piórnik, własne narzędzia do pisania i rysowania, klej, linijkę oraz nożyczki. W przypadku zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich prosimy również o zabranie zmiennego obuwia. Wszyscy studenci przebywający w budynkach gdzie prowadzimy zajęcia są zobowiązani do zasłaniania ust oraz nosa, zgodnie z naszymi wytycznymi, prosimy więc o zabranie masek lub ich odpowiedników.
  2. Jak wygląda kwestia napojów i przekąsek? Prosimy o odnotowanie, iż ze względu na higienę, automaty z przekąskami i napojami nie będą czynne.
  3. Co w przypadku kiedy moje dziecko opuści zajęcia? Prosimy o zgłoszenie nieobecności drogą mejllową lub telefoniczną. W przypadku wcześniejszego opuszczenia zajęć prosimy o wpisanie tej informacji do zeszytu ucznia w przygotowanym na to miejscu. W przypadku niewyjaśnionej nieobecności dziecka na zajęciach skontaktujemy się z Państwem.
  4. Co w przypadku jeśli moje dziecko ma objawy grypopodobne lub miało kontakt z kimś chorym na COVID 19? W takim przypadku prosimy o zrezygnowanie z posłania dziecka na zajęcia. Nauczyciel prześle Państwu materiały z zajęć.
  5. Ile dzieci znajduje się na lekcji? Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi COVID odnośnie dystansu, ilość uczniów w sali jest uzależniona od wielkości sali lekcyjnej.
  6. Czy w tym roku planowane są zajęcia Open Class? Tak, jeśli tylko przepisy sanitarne pozwolą na zwiększenie ilości osób przebywających w jednym pomieszczeniu.
  7. Co mam zrobić w przypadku problemów i pytań? W pierwszej kolejności zalecamy kontakt z nauczycielem Państwa dziecka: firstname.lastname@britishcouncil.plJeśli nauczyciel nie będzie w stanie Państwu pomóc wówczas prosimy o kontakt z Biurem obsługi Klienta, na adres: info@britishcouncil.pl, które przekieruje Państwa pytanie do właściwego menadżera.
  8. Jak mogę udzielić informacji zwrotnej? Kontaktując się z nauczycielem Państwa dziecka: firstname.lastname@britishcouncil.pl lub z Biurem Obsługi Klienta: info@britishcouncil.pl.

Życzymy Państwa dziecku wielu sukcesów na kursie!