1. Co moje dziecko powinno przynieść ze sobą na zajęcia? Nauczyciel zapewni materiały do nauki oraz zeszyt. Prosimy, aby dziecko przynosiło na zajęcia piórnik, własne narzędzia do pisania i rysowania, klej, linijkę oraz nożyczki. W przypadku zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich prosimy również o zabranie zmiennego obuwia.
  2. Co w przypadku, kiedy moje dziecko opuści zajęcia? Prosimy o zgłoszenie nieobecności drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia z zajęć, prosimy o wpisanie tej informacji do zeszytu ucznia w przygotowanym na to miejscu. W przypadku niewyjaśnionej nieobecności dziecka na zajęciach, skontaktujemy się z Tobą.
  3. Co w przypadku, jeśli moje dziecko ma objawy grypopodobne lub miało kontakt z kimś chorym na Covid-19? W takim przypadku prosimy o zrezygnowanie z posłania dziecka na zajęcia. Nauczyciel prześle Państwu materiały z zajęć.
  4. Ile dzieci znajduje się na lekcji? Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi odnośnie dystansu, liczba uczniów w sali jest uzależniona od wielkości sali lekcyjnej.
  5. Czy w tym roku są planowane zajęcia Open Class? Tak, jeśli tylko przepisy sanitarne pozwolą na zwiększenie liczby osób przebywających w jednym pomieszczeniu.
  6. Co mam zrobić w przypadku problemów i pytań? W pierwszej kolejności zalecamy kontakt z nauczycielem Państwa dziecka: imie.nazwisko@britishcouncil.pl. Jeśli nauczyciel nie będzie w stanie Państwu pomóc, wówczas prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres: info@britishcouncil.pl, które przekieruje Państwa pytanie do właściwego menadżera.
  7. Jak mogę udzielić informacji zwrotnej? Kontaktując się z nauczycielem Państwa dziecka: imie.nazwisko@britishcouncil.pl lub z Biurem Obsługi Klienta: info@britishcouncil.pl.

Życzymy Państwa dziecku wielu sukcesów na kursie!