Poniższe tabele z harmonogramami dotyczą naszego letniego kursu pełnego zanurzenia w języku dla dzieci w Wrocławiu.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE PROWADZIMY WE WROCŁAWIU LETNIEGO KURSU PEŁNEGO ZANURZENIA W JĘZYKU DLA DZIECI.