Poniższe tabele z harmonogramami dotyczą naszego zimowego kursu Gimnazjum Booster w Krakowie.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE PROWADZIMY W KRAKOWIE ZIMOWEGO KURSU GIMNAZJUM BOOSTER.