Are you a school, university or college?

JAK DOKŁADNIE OCENIĆ POZIOM UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH?

Apits jest międzynarodowym testem z języka angielskiego, który możesz wykorzystać:

 • jako element Twojego programu nauczania angielskiego.
 • jako narzędzie audytu, by określić potrzeby szkoleniowe nauczycieli oraz studentów.
 • na początku, w środku lub na końcu roku szkolnego/akademickiego do oceny skuteczności Twojego programu nauczania.
 • do określenia mocnych i słabych stron kandydatów.

KORZYŚCI:

 • Wykorzystuje odpowiednie dla kandydatów indywidualnych scenariusze.
 • Ocenia pojedynczą umiejętność lub kombinację umiejętności językowych spośród czterech dostępnych: czytania ze zrozumienia, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu.
 • Zespół specjalistów oceniających prace pisemne (Writing) i ustne (Speaking) gwarantuje precyzyjną ocenę znajomości angielskiego.
 • Aptis może być przeprowadzony w różnych formatach (papierowym oraz na tablety lub komputery), w dowolnym miejscu i czasie, zawsze gwarantując szybkie uzyskanie wyników.

Aptis jest  elastycznym, uczciwym oraz miarodajnym testem, pozwalającym na wiarygodną ocenę znajomości języka angielskiego Twoich uczniów i nauczycieli.

Wyniki testu są prezentowane na skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ułatwiając określenie słabych stron kandydatów oraz stworzenie kursów językowych ściśle według ich potrzeb.

Aptis może być zintegrowany z planem szkoleniowym w Twojej szkole i uczelni, jako test przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu, bez względu na formę szkoleń (bezpośrednie, online lub mieszane).

Dlaczego Aptis?

 • Możesz dowolnie łączyć ze sobą różne umiejętności, które chcesz sprawdzić (pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu).
 • Wyniki z testu mogą być opatrzone logotypem British Council i Twojej instytucji.
 • Testy Aptis analizowane są przez ekspertów języka angielskiego z British Council.
 • Możemy dostosować treści testu Aptis do potrzeb Twoich nauczycieli i studentów.
 • Otrzymasz raporty indywidualne i grupowe zawierające szczegółowe informacje nt. każdej ocenianej sprawności językowej.

DLA KOGO JEST APTIS?

Aptis może być stosowany przez ministerstwa, uczelnie oraz szkoły językowe, międzynarodowe i prywatne. 

Linki zewnętrzne

Studium przypadku: Punjab Education