IELTS 3 million

Czy potrzebujesz potwierdzenia poziomu znajomości języka angielskiego na potrzeby wniosku wizowego do Wielkiej Brytanii?

IELTS jest testem uznawanym przez brytyjskie władze imigracyjne jako Secure English Language Test (SELT). Jeśli potrzebujesz wyniku IELTS na potrzeby złożenia wniosku wizowego do Wielkiej Brytanii, do testu musisz przystąpić w jednym z centrów autoryzowanych przez UK Visas and Immigration (UKVI).

REGULAMIN IELTS for UK Visas and Immigration oraz IELTS Life Skills – testy organizowane od 01/09/2018 do 31/12/2018

 

Ważne: jeśli aplikujesz o wizę studencką typu TIER 4 na potrzebę kursów kończących się dyplomem uniwersyteckim, sprawdź najpierw wymogi stawiane przez instytucję do której aplikujesz, ponieważ większość z nich nie wymaga egzaminów SELT.

IELTS Academic for UK Visas and Immigration

This test is for test takers wishing to study in the UK below degree level or others who are required to take a SELT test for a direct application to UK Visas and Immigration. The test involves Listening, Reading, Writing and Speaking. 

Ten wariant testu IELTS przeznaczony jest dla osób, chcących studiować w Wielkiej Brytanii na kierunkach niekończących się dyplomem uniwersyteckim lub dla tych, którzy są zobligowani do przystąpienia to testu SELT w ramach procesu wizowego. Test składa się z 4 części: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.

Zapisz się na test.
Sprawdź wymogi punktowe.

IELTS General Training for UK Visas and Immigration

Ten wariant testu IELTS jest przeznaczony dla osób, które chcą wyemigrować do Wielkiej Brytanii lub tych, którzy chcą studiować na kierunkach niekończących się dyplomem uniwersyteckim a potrzebują wizy na pobyt w Wielkiej Brytanii. Test składa się z 4 części: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.

Zapisz się na test.
Sprawdź wymogi punktowe.

IELTS Life Skills A1

Ten wariant testu IELTS jest przeznaczony dla osób potrzebujących potwierdzenia znajomości języka angielskiego w zakresie dwóch umiejętności: mówienia i rozumienia ze słuchu, jako część wniosku wizowego do Wielkiej Brytanii dla rodzin, małżonków lub partnerów.

  • Poziom A1 na Europejskiej Skali Poziomów Rady Europy (CEFR) jest ekwiwalentem ESOL Entry 1 zgodnie z brytyjską National Qualification Framework (NQF).
  • Test składa się z 2 części: mówienia i rozumienia ze słuchu.

Zapisz się na test

Sprawdź wymogi punktowe.

IELTS Life Skills B1

Ten wariant testu IELTS jest przeznaczony dla osób potrzebujących potwierdzenia znajomości języka angielskiego w zakresie dwóch umiejętności językowych: mówienia i rozumienia ze słuchu, jako część wniosku o uzyskanie obywatelstwa lub zamieszkanie w Wielkiej Brytanii.

  • Poziom B1 zgodnie z Europejską Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR) jest ekwiwalentem ESOL Entry 3 zgodnie z brytyjską National Qualification Framework (NQF).
  • Test składa się z 2 części: mówienie i rozumienie ze słuchu.

Zapisz się na test.
Sprawdź wymogi punktowe.

Jeśli powyższe informacje nie są tym czego szukasz, odwiedź nasze strony poświęcone testowi IELTS zdawanemu w innym celu.