Test IELTS Life Skills dostępny jest na dwóch poziomach:

 • IELTS Life Skills - A1 Speaking and Listening (Poziom A1 - mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • IELTS Life Skills - B1 Speaking and Listening (Poziom B1 - mówienie i rozumienie ze słuchu).

Format części ustnej i słuchowej

Test IELTS Life Skills będziesz zdawać w obecności egzaminatora i drugiej osoby (kandydata/kandydatki), ponieważ sprawdzane będą Twoje umiejętności aktywnego komunikowania się w języku angielskim z innymi ludźmi. Aby ocena była wiarygodna połączymy zdajacych test w pary posługujące się językiem na podobnym poziomie . W ten sposób każda z osób z pary będzie mogła pokazać jak sprawnie komunikuje się i prowadzi rozmowę po angielsku

Cały test zamyka się w jednej krótkiej sesji. Czas trwania testu to:

 • IELTS Life Skills - Poziom A1: 16–18 minut,
 • IELTS Life Skills - Poziom B1: 22 minuty.

IELTS LIFE SKILLS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

 • W częście pierwszej poprosimy Cię o zadawanie pytań lub udzielanie odpowiedzi na znane Ci tematy.
 • Część druga to połączenie zadań typowych dla egzaminu ustnego (Speaking) i testu na rozumienie ze słuchu (Listening).
 • Na obu poziomach testu (A1 i B1) zadania będą odsłuchiwane z nagrań na płycie CD. Udzielenie odpowiedzi na pytania pozwoli Ci zademonstrować umiejętność rozumienia zarówno ogólnego kontekstu wypowiedzi, jak i jej szczegółów.
 • Odpowiedzi na pytania będziesz udzielać ustnie, ale oczywiście w czasie odsłuchiwania zadań możesz sporządzać notatki.
 • Po zakończeniu części słuchowej, nastąpi część ustna, w czasie której z drugą osobą będziesz prowadzić rozmowę na temat powiązany z tematyką nagrania.
 • Na poziomie B1 osoby zdające test mają dodatkowe zadanie - wspólne zaplanowanie jakiegoś działania.

Zadania testowe i ich ocena

Zadania w teście IELTS Life Skills zostały stworzone tak, by odzwierciedlały codzienną komunikację w krajach anglojęzycznych. Od zdających oczekuje się więc poprowadzenia krótkiej rozmowy na tematy takie, jak:

 • informacje o sobie i swoich doświadczeniach 
 • rodzina i przyjaciele
 • zakupy
 • praca
 • zdrowie
 • rozrywka
 • edukacja/szkolenia
 • transport/mieszkanie
 • pogoda.

twoje umiejętności językowe zostaną ocenione w czterech obszarach:

 • uzyskiwanie informacji
 • przekazywanie informacji
 • komunikacja werbalna
 • zaangażowanie w rozmowę.

W trakcie testu masz prawo robić notatki w celu przygotowania swoich odpowiedzi. Egzaminator nie będzie oceniał Twoich notatek - oceniane są tylko umiejętności językowe w ramach mówienia i rozumienia ze słuchu.

Na czym koncentruje się test IELTS Life Skills?

Na każdym z poziomów test jest tak stworzony tak, by ocenić to, czy  potrafisz słuchać i odpowiadać na pytania, jasno wyrażać swoje opinie i rozmawiać z innymi osobami. 

A1  
Test skupia się na tym, czy potrafisz:
 • słuchać i reagować na język mówiony, w tym proste opowiadania, oświadczenia, pytania i pojedyncze instrukcje.
 • komunikować proste informacje, uczucia i opinie na znane tematy.
 • rozmawiać z innymi osobami na znane tematy.
Rodzaje zadań:
 • opisywanie
 • wydawanie opinii
 • udzielanie odpowiedzi na swój temat
 • wyrażanie swoich preferencji
 • komentowanie
 • proszenie o informacje
 • zgadzanie lub niezgadzanie się z rozmówcą
 • wyjaśnianie, podawanie powodu lub usprawiedliwianie
 • decydowanie
 • sugerowanie
 • wybieranie.
B1  
Test skupia się na tym, czy potrafisz:
 • słuchać i reagować na język mówiony, w tym bezpośrednie informacje i opowiadania oraz objaśnienia i instrukcje
 • przekazywać informacje, informować o swoich uczuciach i opiniach na znane tematy przy zachowaniu właściwego rejestru językowego
 • rozmawiać z innymi osobami w codziennej sytuacji, nawiązując do punktów dyskusji i odpowiadając na argumenty pozostałych rozmówcó w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia tematu.
Zadania z poziomu A1 oraz zadania dodatkowe, takie, jak:
 • porównywanie
 • prezentowanie różnić, przyczyn, powodów lub celów 
 • priorytetyzowanie
 • planowanie
 • perswadowanie
 • opowiadanie
 • pytanie o przeszłe lub przyszłe wydarzenia
 • wyrażanie pewności lub przypuszczeń dotyczących przyszłości