Tabela poniżej może posłużyć jako przewodnik przez wizy do Wielkiej Brytanii:

Opis wizy Wymagany poziom wg skali CEFR Umiejętności językowe Test IELTS UKVI i wymagane punkty
Tier 1 (General) visa C1 Reading, Writing, Speaking and Listening

7.0 z całości i z każdej z czterech czę, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 1 (Exceptional Talent) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 1 (Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 2 (General) visa B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 2 (Sportsperson) visa A1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 2 (Minister of Religion) visa B2 Reading, Writing, Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 4 (General) student visa - below degree level

*only when required

B1 Reading, Writing, Speaking and Listening

4.0 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Tier 4 (General) student visa - degree level and above

*only when required

B2 Reading, Writing, Speaking and Listening

5.5 overall, and for each of the four skills. 

Zapisz się na test.

Family, Spouse or Partner visa A1 Speaking and Listening

Life Skills at A1-Pass.

Zapisz się na test.

Citizenship / Settlement visa B1 Speaking and Listening

Life Skills at B1-Pass.

Zapisz się na test.

Ważne: Osoby ubiegające się o wizę studencką typu TIER 4 na potrzeby studiów I lub II stopnia na uczelniach z programu Highly Trusted Sponsor (HTS) muszą spełnić wymogi językowe postawione przez szkołę. Wszystkie uczelnie brytyjskie honorują wyniki IELTS. Oznacza to, że mając dyplom IELTS zdany w jednej z tysiąca lokalizacji na świecie, możesz ubiegać się o miejsce na uczelni w Wielkiej Brytanii (chyba że uczelnia ma dodatkowe wymagania). Najlepiej sprawdzisz to w dokumencie Register of Sponsors opublikowanym przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Linki zewnętrzne