Trzech prawników rozmawiających przed budynkiem
Trzech prawników rozmawiających przed budynkiem ©

Max Wright

Czym jest TOLES?

Test of Legal English Skills (TOLES) to egzamin oceniający znajomość prawniczego angielskiego, do którego możesz przystąpić w British Council.

TOLES sprawdza następujące umiejętności:

  • posługiwanie się językiem angielskim prawniczym stosowanym w światowym handlu
  • pisanie oficjalnych listów oraz komunikację przy pomocy poczty elektronicznej
  • tworzenie dokumentów prawnych
  • poprawne stosowanie struktur gramatycznych
  • posługiwanie się językiem negocjacji.

Egzamin TOLES dostępny jest na trzech poziomach:

  • TOLES Foundation: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Elementary a Advanced
  • TOLES Higher: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Intermediate a Advanced
  • TOLES Advanced: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Upper-Intermediate a Advanced

Daty, koszty i centra egzaminacyjne

Od 2022 roku, egzamin TOLES organizowany jest w wersji komputerowej pod zdalnym nadzorem - podchodzi się do niego z domu i zdaje go na własnym komputerze.

Poziom egzaminu TOLES Data egzaminu Koszt w PLN Termin końca rejestracji
TOLES Foundation 25/05/2023 950 25/04/2023
TOLES Higher 25/05/2023 970 25/04/2023
TOLES Advanced 25/05/2023 1040 25/04/2023
TOLES Foundation 29/06/2023 950 01/06/2023
TOLES Higher 29/06/2023 970 01/06/2023
TOLES Advanced 29/06/2023 1040 01/06/2023
TOLES Foundation 24/08/2023 950 24/07/2023
TOLES Higher 24/08/2023 970 24/07/2023
TOLES Advanced 24/08/2023 1040 24/07/2023
TOLES Foundation 23/11/2023 950 23/10/2023
TOLES Higher 23/11/2023 970 23/10/2023
TOLES Advanced 23/11/2023 1040 23/10/2023

Jak zapisać się na TOLES?

Aby zapisać się na TOLES należy:

Krok 1

Wypełnić formularz rejestracyjny egzaminu TOLES.

Krok 2

Opłacić egzamin w jeden z następujących sposobów:

  • przelewem bankowym na konto British Council w Banku Handlowym S.A. Dane bankowe do przelewu:

Nr konta: 68 1030 1061 0000 0000 3018 9000
Nazwa banku: Bank Handlowy S. A., II O/Warszawa
Właściciel rechunku bankowego: The British Council
Adres właściciela rachunku: Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

W polu "Tytułem" prosimy o umieszczenie informacji wg wzoru: [Nazwa egzaminu/Imię i nazwisko kandydata/Data egzaminu]
e.g. TOLES/KRA/PAWEŁ KOMAR/7/01/13

Faktury VAT

Jeżeli potrzebujesz faktury VAT, możesz o nią wnieść w przeciągu 90 dni od dokonania opłaty wypełniając  ten formularz

Krok 3

Wypełniony formularz rejestracyjny wraz z dowodem wpłaty przesłać mailem, faxem lub pocztą na poniższy adres:

British Council
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Fax: +48 22 695 59 86
Email: exams@britishcouncil.pl

Krok 4

Przed egzaminem każdy kandydat otrzyma maila z systemu Synap z instrukcjami dotyczącymi logowania oraz przebiegu testu.

Twoje wyniki

Prace egzaminacyjne są oceniane w Wielkiej Brytanii przez Global Legal English. Instytucja ta nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.

W związku z tym Twoje wyniki są dostępne po około 10 tygodniach od daty egzaminu, w momencie dostarczenia do nas dyplomów TOLES.

Certyfikat możesz odebrać z naszych biur w Warszawie i Krakowie osobiście. Możemy Ci go także wysłać listem poleconym lub kurierem pod warunkiem, że pokryjesz koszty przesyłki.