Trzech prawników rozmawiających przed budynkiem
Trzech prawników rozmawiających przed budynkiem ©

Max Wright

Czym jest TOLES?

Test of Legal English Skills (TOLES) to egzamin oceniający znajomość prawniczego angielskiego, do którego możesz przystąpić w British Council.

TOLES sprawdza następujące umiejętności:

  • posługiwanie się językiem angielskim prawniczym stosowanym w światowym handlu
  • pisanie oficjalnych listów oraz komunikację przy pomocy poczty elektronicznej
  • tworzenie dokumentów prawnych
  • poprawne stosowanie struktur gramatycznych
  • posługiwanie się językiem negocjacji.

Egzamin TOLES dostępny jest na trzech poziomach:

  • TOLES Foundation: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Elementary a Advanced
  • TOLES Higher: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Intermediate a Advanced
  • TOLES Advanced: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Upper-Intermediate a Advanced

Daty, koszty i centra egzaminacyjne

Egzamin TOLES organizowany jest we wszystkich centrach egzaminacyjnych British Council na terenie Polski.

Poziom egzaminu TOLES Data egzaminu Koszt w PLN Termin końca rejestracji Miasto
TOLES Foundation 25/11/2021   620 05/11/2021 Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa
TOLES Higher 25/11/2021   700 05/11/2021
TOLES Advanced 25/11/2021  790 05/11/2021

Jak zapisać się na TOLES?

Aby zapisać się na TOLES należy:

Krok 1

Wypełnić formularz rejestracyjny egzaminu TOLES.

Krok 2

Opłacić egzamin w jeden z następujących sposobów:

  • przelewem bankowym na konto British Council w Banku Handlowym S.A. Dane bankowe do przelewu:

Nr konta: 68 1030 1061 0000 0000 3018 9000
Nazwa banku: Bank Handlowy S. A., II O/Warszawa
Właściciel rechunku bankowego: The British Council
Adres właściciela rachunku: Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

W polu "Tytułem" prosimy o umieszczenie informacji wg wzoru: [Nazwa egzaminu/Centrum egzaminacyjne /Imię i nazwisko kandydata/Data egzaminu]
e.g. TOLES/KRA/PAWEŁ KOMAR/7/01/13

Krok 3

Wypełniony formularz rejestracyjny wraz z dowodem wpłaty przesłać mailem, faxem lub pocztą na poniższy adres:

British Council
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Fax: +48 22 695 59 86
Email: exams@britishcouncil.pl

Uwaga: Jeśli do momentu zakończenia rejestracji na dany termin egzaminu liczba chętnych będzie mniejsza niż 10 osób, egzamin nie odbędzie się a kandydaci będą mogli wybrać między otrzymaniem zwrotu wniesionej opłaty a przełożeniem egzaminu na kolejny dostępny termin.

Twoje wyniki

Prace egzaminacyjne są oceniane w Wielkiej Brytanii przez Global Legal English. Instytucja ta nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.

W związku z tym Twoje wyniki są dostępne po około 10 tygodniach od daty egzaminu, w momencie dostarczenia do nas dyplomów TOLES.

Certyfikat możesz odebrać z naszych biur w Warszawie i Krakowie osobiście. Możemy Ci go także wysłać listem poleconym lub kurierem pod warunkiem, że pokryjesz koszty przesyłki.