Studenci na uniwersytecie
Studenci na uniwersytecie ©

Max Wright

Osoby studiujące „na odległość” mogą zdawać egzaminy University of London w Polsce za pośrednictwem British Council, bez konieczności wyjeżdżania za granicę. 

Jak zapisać się na egzaminy University of London?

Aby zapisać się na egzamin University of London postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Krok 1

Zaloguj się na stronie University of London i zarejestruj na wybrane egzaminy.

Krok 2

Dokonaj opłaty za administrację egzaminu na konto British Council w Banku Handlowym S.A.

Dane bankowe do przelewu: 

Nr konta: 68 1030 1061 0000 0000 3018 9000
Nazwa banku: Bank Handlowy S. A., II O/Warszawa
Właściciel rachunku bankowego: Fundacja British Council
Adres właściciela rachunku: ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

W polu "Tytułem" prosimy o umieszczenie informacji wg wzoru: [Nazwa egzaminu/Centrum egzaminacyjne /Imię i nazwisko kandydata/Data egzaminu]
e.g. University of London/KRA/PAWEŁ KOMAR/7/01/14

Cena pojedynczego egzaminu wynosi:

  • 415 PLN przy zdawaniu jednego lub dwóch egzaminów w sesji
  • 290 PLN przy zdawaniu trzech lub więcej egzaminów w jednej sesji

Uwaga: Kandydaci zdający egzamin University of London oprócz opłaty za administrację egzaminu wpłaconą zgodnie z powyższą instrukcją na konto Fundacji British Council, wnoszą także opłatę za egzamin na konto University of London. Szczegółowe informacje na temat wysokości i formy wniesienia tej wpłaty znajdziesz na stronie University of London.

Krok 3

W terminie określonym przez University of London wypełnij i dostarcz (osobiście, pocztą lub e-mailem w formie skanu) formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie University of London) wraz z dowodem wpłaty na poniższy adres:

Fundacja British Council
ul. Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Fax: +48 22 621 99 55

E-mail: exams@britishcouncil.pl

W odpowiedzi otrzymasz validation code, dzięki któremu dokończysz rejestrację na stronie uniwersytetu. 

Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu zostanie przesłana do kandydatów pocztą elektroniczną ok. 2 tygodnie przed datą testu.

Więcej informacji na temat egzaminów znajdziesz na stronie internetowej University of London.