Bezpłatny kurs online English in Early Childchood: Language Learning and Development
Kurs dla rodziców i praktyków nauczania języka angielskiego.
Date
Poniedziałek 20 Mar 2017 do Poniedziałek 01 Maj 2017
Miejsce
online

Platforma Future Learn i British Council zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie online Early Childhood: Language Learning and Development, rozpoczynającym się 20 marca 2017.

o kursie

Kurs jest przeznaczony dla rodziców małych dzieci, nauczycieli i praktyków. W trakcie kursu dowiedzą się oni jak dzieci uczą się języka angielskiego oraz zapoznają się z różnymi aspektami edukacji i rozwoju dzieci.

W czasie kursu uczestnicy:

  • dowiedzą się, w jaki sposób najmłodsi uczą się języka angielskiego i jak można im pomóc w robieniu postępów
  • sprawdzą, jak stworzyć dzieciom najlepsze warunki do nauki angielskiego.

Podstawy nauczania języka obcego bardzo małych dzieci są uniwersalne dla wszystkich języków, dlatego ten kurs jest przeznaczony także dla rodziców, nauczycieli i praktyków zainteresowanych językami innymi niż angielski.

Kurs trwa 6 tygodni i obejmuje dwie godziny nauki tygodniowo.

wymagania

Uczestnicy kursu muszą władać językiem angielskim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (B1 w skali CEFR).

Category icon
Teachers of English PL