Konferencja Going Global 2017
Date
Poniedziałek 22 Maj 2017 do Środa 24 Maj 2017
Miejsce
Queen Elizabeth II Centre, Londyn

Going Global 2017

Going Global to konferencja, na której liderzy edukacji z całego świata dyskutują o przyszłości szkolnictwa wyższego. W konferencji uczestniczą między innymi:

 • Rektorzy uniwersytetów i ich doradcy
 • Ministrowie i przedstawiciele instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym
 • Przedstawiciele mediów
 • Twórcy strategii edukacyjnych i ich doradcy
 • Przedsiębiorcy pracujący w edukacji międzynarodowej
 • Przedstawiciele uczelni odpowiadający za umiędzynarodowienie.

Konferencja Going Global:

 • Oferuje unikalną platformę do dyskusji
 • Pozwala łączyć lokalne, narodowe, regionalne i globalne strategie
 • Ułatwia twórcom strategii edukacyjnych i praktykom edukacji międzynarodowej tworzenie globalnych sieci współpracy
 • Wspiera procesy decyzyjne oparte o dane wynikające z badań i efektów międzynarodowych dyskusji
 • Wspiera wymianę myśli globalnych liderów i autorytetów.

Uczestnicy Going Global 2017 będą dyskutować o tym, jak uniwersytety mogą wspierać miejskie i regionalne ekonomie, pobudzać zaangażowanie społeczności lokalnych oraz o tym, w jaki sposób ułatwiać miastom dostęp do globalnej wiedzy i talentów, by lepiej radziły sobie z wyzwaniami współczesności. 

Konferencja Going Global odbędzie się w dniach 22–24 maja 2017 w Londynie. Rejestracja kończy się 8 maja 2017.