©

Fot. Joanna Rogozińska 

Date
Poniedziałek 16 Mar 2020 do Wtorek 17 Mar 2020

Jak sprawić, aby podejmowane przez nas działania na rzecz dostępności kultury były na miarę potrzeb odbiorców, możliwości instytucji i pozostawały zgodne w wymogami prawa? 

Na te pytania poszukamy odpowiedzi w gronie osób zajmujących się dostępnością oferty instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych. 16 marca będziemy mieli okazję przyjrzeć się przepisom w tym zakresie w Wielkiej Brytanii oraz poznać ich realizację w praktyce dzięki prezentacji Fiony Slater z  British Museum. Dzień później, z instruktorami i przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością z Fundacji Kultury bez Barier i Fundacji Kulawa Warszawa oraz z Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki (m.in. z Izabelą Sopalską-Rybak, Robertem Więckowskim, Danielem Kotowskim), uczestniczyć będziemy w warsztatach pozwalających przeanalizować sytuację w Polsce po wprowadzaniu w lipcu 2019 roku ustawy „O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. 

Cel i założenia: 

Uczestnikami będą osoby, które posiadają już doświadczenie w zakresie dostępności, np. uczestniczyły w szkoleniach w zakresie dostępności instytucji kultury lub oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami, prowadziły z nimi zajęcia albo zajmują się dostępnością w instytucjach kultury.

Celem warsztatów jest dalsza profesjonalizacja działań i przygotowanie do realizacji zapisów ustawy „O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019”.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora dostępności Zachęty na adres:  p.celinska@zacheta.art.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 marca 2020 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc ograniczona. 

Pierwszeństwo w wyborze uczestników wydarzenia mają osoby zajmujące się dostępnością w instytucji kultury/otoczeniu itp. W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem (większej liczby zgłoszeń niż miejsc) organizator wybierze spośród zgłoszonych osób te, która najlepiej/najpełniej uzasadnią chęć uczestnictwa w wydarzeniu. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu kosztów podróży. 

Uczestnikom zapewniona zostanie kolacja 16 marca i lunch 17 marca oraz serwis kawowy i napoje. 

Harmonogram 

Poniedziałek:

15:00 – 15:45: zjazd, rejestracja

15:45: powitanie i wprowadzenie, harmonogram, cele, przedstawienie trenerów

16:00 – 17:00: prezentacja sytuacji brytyjskich instytucji kultury wobec przepisów regulujących dostępność instytucji. 

17:00 – 17:45: zwiedzanie wystawy razem z trenerami, przewodnik po wystawie: Daniel Kotowski 

18:00 – 19:00: Kolacja 

Wtorek: 

9:00: Podział na 4 grupy 

9.00 – 13.00: rotacja między trenerami, praca w grupach – case’y (również mobilnie: w przestrzeni galerii i przed budynkiem)

13:00 – 14:00: Lunch 

14:15 – 16:00: spisanie uwag, dyskusja, wnioski 

 

organizator: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki 

współpraca: British Council, Fundacja Kultury bez Barier, Fundacja Kulawa Warszawa