czym jest Academic Teaching Excellence?

Umiędzynarodowienie jest jednym z naczelnych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Jednym z kluczowych kryteriów sukcesu w zakresie umiędzynarodowienia są kompetencje dydaktyczne kadr uczelni, a szczególnie,  kompetencje związane z prowadzeniem dydaktyki w języku obcym.

Academic Teaching Excellence (ATE) to kurs dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim. Kurs ma na celu poprawę jakości dydaktyki poprzez podniesienie kompetencji językowych wykładowców oraz wyposażenie ich w metody dydaktyczne, pomagające w efektywnym przekazywaniu wiedzy na zajęciach ze studentami zagranicznymi.

Uważam, że dla każdego, kto na co dzień pracuje ze studentem zagranicznym, ten kurs to konieczność.

Obejmujący 35 godzin zegarowych kurs został stworzony dla grup od 10 do 14 wykładowców reprezentujących dowolne dyscypliny akademickie, którzy prowadzą zajęcia ze studentami w języku angielskim. Uczestnicy kursu muszą władać językiem angielskim na poziomie minimum B2 w skali CEFR.

Academic Teaching Exellence został stworzony we współpracy z Education Department University of Oxford, na podstawie najnowszych badań w dziedzinie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim.

Efekty kursu

Dzięki uczestnictwie w ATE wykładowcy:

 • nauczą się efektywnego planowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • opanują zaawansowane umiejętności komunikacyjne w języku angielskim
 • skorzystają z wyników najnowszych badań w dziedzinie nauczania w języku angielskim .

Korzyści dla instytucji:

 • podniesienie jakości zajęć oferowanych w języku angielskim
 • możliwość rozbudowania oferty zajęć przeznaczonych dla studentów zagranicznych
 • wzmocnienie międzynarodowej renomy uczelni.

Program kursu

Kurs obejmuje różnorodne konteksty dydaktyczne, takie jak wykłady, seminaria, konwersatoria oraz ćwiczenia. Uczestnicy kursu zostają wprowadzeni w zagadnienia nauczania w języku angielskim, przeprowadzają analizę stosowanych przez siebie metod dydaktycznych oraz nabywają zaawansowane umiejętności językowe poprzez prowadzenie mikrosesji wykładowych.

Każdy uczestnik otrzymuje spersonalizowaną informację zwrotną z zaleceniami dotyczącymi dalszego doskonalenia umiejętności. Metody prowadzenia dydaktyki w języku angielskim objaśniane są w odniesieniu do przedmiotów wykładanych przez uczestników kursu.  

Elementy kursu:

 • prowadzenie dydaktyki z grupą studentów o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego
 • stosowanie znaczników dyskursu
 • techniki zachęcające studentów do aktywnego uczestnictwa i swobodnego wypowiadania się na zajęciach 
 • wykorzystywanie pomocy wizualnych wspierających przekaz językowy
 • przekazywanie studentom skutecznej informacji zwrotnej.

Organizacja kursu

KURS NA ZAMÓWIENIE UCZELNI/INSTYTUCJI

We współpracy z uczelnią lub instytucją ustalamy termin i miejsce przeprowadzenia kursu, dostosowując je do potrzeb uczestników i uczelni.

 • Lokalizacja kursu – możemy zorganizować kurs na uczelni, dzięki czemu instytucja zamawiająca nie ponosi kosztów przejazdu i zakwaterowania, a uczestnicy odbywają zajęcia w przyjaznym środowisku. 
 • Harmonogram zajęć – kurs może być przeprowadzony w formie intensywnego tygodnia zajęć, obejmującego 35 godzin zegarowych nauki lub w kilkudniowych blokach realizowanych w ustalonym przedziale czasowym, dostosowanym do potrzeb  uczestników.

Nasi klienci

Uczelnie dla których przeprowadziliśmy do tej pory kursy ATE to między innymi:

 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych, St. Pölten (Austria)
 • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Institut Polytechnique des Sciences Avances; Ivry sur Seine (Francja)
 • Universität Münster (Niemcy)
 • Uniwersytet Sophia, Tokyo (Japonia)
 • Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin; Uniwersytet Warszawski  (Polska)
 • Universidade Politécnica de Bucareste (Rumunia)
 • Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)
 • Universidad de Alcalá (Hiszpania)

i wiele więcej.

Referencje uczestników

Uważam, że dla każdego, kto na co dzień pracuje ze studentem zagranicznym, ten kurs to konieczność.

To był świetny kurs. Polecam go kadrze akademickiej, która pracuje ze studentami w języku angielskim.

Udało mi się udoskonalić umiejętności, które mogę wykorzystać prowadząc zajęcia w języku angielskim. 

Poprawisz swoją znajomość języka angielskiego, a jednocześnie umiejętności dydaktyczne i wiedzę na temat nauczania.

Najlepszy kurs na temat nauczania w jakim kiedykolwiek wzięłam udział!

Cena

kurs na zamówienie uczelni / instytucji 30.000 PLN za grupę od 10 do 14 uczestników

Cena zawiera:

 • materiały dla uczestników
 • certyfikat ukończenia kursu British Council dla uczestników
 • zbiorczy raport z kursu dla instytucji zamawiającej.

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt.

Zobacz również

Linki zewnętrzne