Jednym z istotnych elementów kursu Twojego dziecka są magazyny.

Twoje dziecko otrzyma w ciągu roku magazyny z dopasowanymi do wieku tematami. Te drukowane publikacje zostały przygotowane przez ekspertów w taki sposób, by efektywnie wspierać nasze strategie nauczania. Każdy magazyn zawiera kilka mniejszych i większych projektów, które pozwolą dzieciom na pracę z rówieśnikami, pomogą w krytycznym myśleniu, w rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu umiejętności językowych.

To wielopoziomowe kursy, których celem jest rozwinięcie pewności w porozumiewaniu się w języku angielskim, a także wspieranie Twojego dziecka we wszechstronnym rozwoju. Dzieci wykonują różne zadania i biorą udział w projektach, co sprzyja nauce języka, jego lepszemu zrozumieniu i wykorzystaniu, a przy okazji nabywaniu innych umiejętności.

ZBUDUJ W DZIECKU PEWNOŚĆ I ŁATWOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM  

Na każdym poziomie kursu zadania są zaprojektowane tak, aby rozwijać kompetencje językowe Twojego dziecka z uwzględnieniem etapu jego rozwoju. Oprócz nauki gramatyki i słownictwa, przywiązujemy wagę do zrównoważenia wszystkich czterech umiejętności językowych: mówienia (w tym wymowy), słuchania, czytania i pisania.

WESPRZYJ DZIECKO W ZDOBYWANIU ŻYCIOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 

Primary i Secondary Plus wspiera dzieci w rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym, jak również w naturalnym kształtowaniu umiejętności ważnych w XXI wieku, poprzez specjalnie przygotowane aktywności.

Kreatywność i wyobraźnia Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów
Zdolności przywódcze i rozwój osobisty Umiejętność obsługi technologii cyfrowych
Postawa obywatelska Współpraca i komunikacja

Dzięki pracy w grupach i innowacyjnym zadaniom uczymy dzieci radzić sobie nawet ze skomplikowanymi wyzwaniami językowymi w szkole, a także rozwijamy w nich umiejętności życiowe na miarę XXI wieku.

Podczas naszych lekcji tworzymy przyjazną atmosferę i środowisko, w którym dzieci wypowiadają się swobodnie i zadają pytania.

Aby dowiedzieć się o naszej ineraktywnej platformie, odwiedź stronę learning hub