Take Over to realizowana w ramach programu Creative Europe i przy udziale British Council inicjatywa łącząca cztery organizacje zajmujące się sztukami performatywnymi w Europie (w Grecji, Serbii, Polsce i we Włoszech), która nastawiona jest na budowanie relacji z odbiorcami w grupie wiekowej między 18 a 28 rokiem życia. Poprzez angażowanie młodych ludzi w życie kulturalne ich miast, projekt umożliwia im rozwijanie swoich umiejętności, wiedzy, a także relacji potrzebnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w świecie sztuki.

Na czas trwania projektu każda instytucja powołała młodzieżową radę programową, która pracując blisko z całym zespołem, zdobywa wiedzę od regularnych pracowników. Rada gwarantuje  uwzględnianie opinii odbiorców kultury młodego pokolenia w planowaniu wizji programowej. Młodzi doradcy zdobywają przy tym cenne i praktyczne doświadczenie pracy w strukturach instytucji kultury.

Jako koordynator, British Council ma na celu propagowanie wiedzy na temat przedsięwzięcia Take Over, tak by jego efekty mogły być wykorzystane też po zakończeniu projektu, który został zaplanowany na 30 miesięcy. Podjęte działania powinny mieć znaczący wpływ na ustanowienie partnerstwa między czterema europejskimi organizacjami a instytucjami w Wielkiej Brytanii, które specjalizują się w rozwoju młodych widowni. Take Over realizowany jest przez Teatr CHOREA w Polsce, Kolarac Foundation w Serbii, Bios w Grecji oraz Teatro delle Limonia we Włoszech.

Dowiedz się więcej na temat projektu na: www.takeoverproject.eu

 

Linki zewnętrzne