Take Over to była realizowana w ramach programu Creative Europe i przy udziale British Council inicjatywa łącząca cztery organizacje zajmujące się sztukami performatywnymi w Europie (w Grecji, Serbii, Polsce i we Włoszech), która nastawiona była na budowanie relacji z odbiorcami w grupie wiekowej między 18 a 28 rokiem życia. Poprzez angażowanie młodych ludzi w życie kulturalne ich miast, projekt umożliwił im rozwijanie swoich umiejętności, wiedzy, a także relacji potrzebnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w świecie sztuki.

Na czas trwania projektu każda instytucja powołała młodzieżową radę programową, która pracując blisko z całym zespołem, zdobywała wiedzę od pracowników. Rada gwarantowała uwzględnianie opinii odbiorców kultury młodego pokolenia w planowaniu wizji programowej. Młodzi doradcy zdobywali przy tym cenne i praktyczne doświadczenie pracy w strukturach instytucji kultury.

Jako koordynator, British Council miało na celu propagowanie wiedzy na temat przedsięwzięcia Take Over, tak by jego efekty mogły być wykorzystane też po zakończeniu projektu, który został zaplanowany na 30 miesięcy. Podjęte działania miały znaczący wpływ na ustanowienie partnerstwa między czterema europejskimi organizacjami a instytucjami w Wielkiej Brytanii, które specjalizują się w rozwoju młodych widowni. Take Over realizowany był przez Teatr CHOREA w Polsce, Kolarac Foundation w Serbii, Bios w Grecji oraz Teatro delle Limonia we Włoszech.