Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Pierwszy Piknik odbył się w 1997 w Warszawie i od tego czasu organizowany jest co roku. Uczestniczy w nim około 200 instytucji z Polski oraz całego świata przyciągając ponad 100 000 odwiedzających jednego dnia. 

Podczas tego wydarzenia instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea, instytucje kultury, fundacje związane z edukacją, a także koła naukowe prezentują swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy codziennej pracy. 

Celem Pikniku jest rozpowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych w sposób zrozumiały dla widzów w każdym wieku. Impreza zapewnia bogactwo pokazów, doświadczeń i prezentacji zarówno z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, jak i humanistycznych.

British Council wspiera Piknik od wielu lat poprzez zapraszanie rozmaitych popularyzatorów nauki z Wielkiej Brytanii. Przygotowują oni niesamowite pokazy, wykłady i prezentacje z różnych dziedzin nauki. Wśród naszych gości z ostatnich lat znaleźli się:

Piknik pozwala zrozumieć i poznać naukę, ukazując ją jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. Poprzez przybliżenie warsztatu naukowca zachęca i inspiruje zwiedzających do podjęcia samodzielnej aktywności naukowej.

Piknik Naukowy wzbudził duże zainteresowanie Unii Europejskiej – w 2005 r. został wyróżniony przez Komisję Europejską jako wzorcowy europejski projekt obszaru „Nauka i społeczeństwo”. Stał się też inspiracją do podejmowania wielu nowych inicjatyw popularyzujących naukę, m.in. do powstania warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.