Przenieś się do odległej o 2000 lat przyszłości …by zobaczyć stamtąd nasz dzisiejszy świat. 

Collecting Europe to projekt stworzony przez Instytut Goethego i Muzeum Wiktorii i Alberta (Victoria & Albert Museum – V&A) w partnerstwie z British Council, który zachęca uczniów i artystów z całego świata do zastanowienia się nad tym, jak nasza współczesność wyglądałaby z przyszłości. 

Projekt rozpoczął się od zamówienia u 12 międzynarodowych artystów prac na temat  dzisiejszej Europy widzianej z przyszłości odległej o 2 000 lat. Tych 12 prac jest prezentowanych w Muzeum Wiktorii i Alberta. Na kolejne etapy projektu zaplanowano inne zamówienia artystyczne, warsztaty, debaty i inne wydarzenia. 

Projekt Collecting Europe inspiruje do stawiania pytań o koncepcje granic, tożsamości, narodowości – to tematy o znaczeniu globalnym, które są również przedmiotem debaty w Europie. 

Stwórz swoją wizję Europy online

Trzy organizacje współpracujące przy projekcie stworzyły stronę internetową collectingeurope.net, na której znajdują się: 

  1. Cała czas aktualizowana cyfrowa prezentacja wydarzeń i działań odbywających się w ramach programu Collecting Europe
  2. Quiz zawierający pytania dotyczące granic i tożsamości – na przykład takie: 
  • Czy wyobrażasz sobie świat bez państw? Tak / Nie
  • Tożsamości narodowe mogłyby zostać zastąpione obywatelstwem cyfrowym. Zgadzam się / Nie zgadzam się
  • Czy wyobrażasz sobie zaangażowanie się w romantyczną relację z robotem? Tak / Nie

Odpowiedzi wybierane przez uczestników quizu formują kolorowe kształty – światy zbudowane z ich własnych koncepcji granic i ograniczeń. Te odpowiedzi stają się następnie elementami kolektywnej formy, pozwalającej na porównanie odpowiedzi udzielanych przez osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych krajów. 

Ucz się z Collecting Europe

Projekt Collecting Europe będzie rozwijany przez cały 2017 rok, a także później. W jego ramach zostaną stworzone zasoby przeznaczone dla nauczycieli języka angielskiego, które pozwolą im analizować, wraz z ich uczniami, problemy tożsamości i granic. 

Linki zewnętrzne