©

Warsztaty Teatru Inkluzywnego „SIGN OF THE TIMES” w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, fot. Marta Ankiersztej

O projekcie

Tear-Taniec-Niepełnosprawność jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Teatralnego, Instytutu Muzyki i Tańca oraz British Council w Polsce.

Projekt został zainspirowany zorganizowanym przez British Council pobytem przedstawicieli Instytutu Teatralnego i Instytutu Muzyki i Tańca na Festiwalu Unlimited, który odbył się w 2016 roku w Londynie. Festiwal Unlimited poświęcony jest twórczości artystów z niepełnosprawnościami, reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Celem wydarzenia jest wprowadzenie twórczości uczestniczących w nim artystów do obiegu w sektorze kultury i sztuki, dotarcie do nowej publiczności oraz zmiana postrzegania niepełnosprawności. 

W 2017 British Council, Instytut Teatralny oraz Instytut Muzyki i Tańca zawarły trójstronne porozumienie mające na celu dzielenie się brytyjskimi dobrymi praktykami w zakresie wspierania artystów i publiczności z niepełnosprawnościami. 

Projekt Teatr-Taniec-Niepełnosprawność poświęcony jest kwestii dostępności instytucji artystycznych i instytucji kultury dla profesjonalnych artystów z niepełnosprawnościami. 

Projekt będzie realizowany w latach 2018–2019.

Wydarzenia realizowane w ramach projektu

Warsztaty teatru inkluzywnego "Sign of the times"

Projekt Teatr-Taniec-Niepełnosprawność rozpocznie się od dyskusji panelowej i warsztatów teatru inkluzywnego “Sign of the times”, zorganizowanych przez Instytut Teatralny w Warszawie w dniach 8-10 czerwca 2018. W wydarzeniach wezmą udział brytyjscy eksperci zajmujący się kwestiami sztuki tworzonej przez osoby z niepełnosprawnościami oraz dostępności: 

  • Jenny Sealey – dyrektorka artystyczna Graeae Theatre Company, współtwórczyni Ceremonii Otwarcia Paraolimpiady w Londynie w 2012 roku; podzieli się z polską publicznością swoimi artystycznymi doświadczeniami w budowaniu nowego języka scenicznego łączącego słyszących i niesłyszących.
  • Claire Lamont – zarządza specjalizacją Performans w Brytyjskim Języku Migowym i języku angielskim w The Royal Conservatoire of Scotland; opowie, w jaki sposób powstał ten wyjątkowy kierunek i jak wygląda jego program 
  • Ben Evans – kieruje programem British Council Sztuka i Niepełnosprawność / Disability Arts; przybliży europejski, a szczególnie brytyjski, kontekst funkcjonowania sztuki niepełnosprawnych, w tym teatru osób Głuchych

Warsztaty taneczne z udziałem Davida Toole’a i Amy Butler (Stopgap Dance Company)

Drugi etap projektu zostanie przeprowadzony w drugiej połowie 2018 roku, w Instytucie Muzyki i Tańca w Warszawie.
David Toole i Amy Butler ze Stopgap Dance Company poprowadzą warsztat dla tancerzy i choreografów zorientowany na praktykę tańca współczesnego. Warsztat będzie rodzajem ruchowego laboratorium, w czasie którego uczestnicy będą eksplorować praktyczne zagadnienia związane z pracą z osobami z niepełnosprawnościami. 

David Toole – wybitny tancerz i aktor z niepełnosprawnością; jest dobrze znany polskiej publiczności teatralnej, która miała szansę oglądać go w spektaklu "The Cost of Living", pokazanym w październiku 2003 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w ramach tournée brytyjskiego teatru tańca DV8.

Konferencja Teatr-Taniec-Niepełnosprawność

Projekt zostanie zwieńczony konferencją zorganizowaną przez Instytut Teatralny, Instytut Muzyki i Tańca oraz British Council, we współpracy z EEPAP (East European Performing Arts Platform). Konferencja odbędzie się w Warszawie w pierwszym kwartale 2019 roku. Więcej informacji wkrótce.

 

Teatr Taniec Niepełnosprawność
©

Ben Evans podczas Warsztatów Teatru Inkluzywnego „SIGN OF THE TIMES”, fot. Marta Ankiersztej 

©

fot. Marta Ankiersztejn