o szkoleniu

Program szkolenia czerpie z najnowszych osiągnięć pedagogicznych i jest wynikiem intensywnych badań potrzeb edukacyjnych przeprowadzonych przez specjalistów British Council. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i praktyków wyposażając ich w narzędzia i metody wspierające uczniów w rozwoju umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w globalnym społeczeństwie. Szkolenie dostępne jest w formie zajęć stacjonarnych, online lub blended, by umożliwić elastyczne włączenie ich do programu nauczania w zależności od indywidualnych potrzeb szkoły. 

program szkolenia

Szkolenia rozwijają umiejętności w sześciu kluczowych, zidentyfikowanych przez British Council dziedzinach. Pogram składa się z następujących modułów:

 • Wstęp
 • Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • Kreatywność i myślenie twórcze
 • Kompetencje cyfrowe
 • Obywatelskość
 • Umiejętności przywódcze i samorozwój
 • Współpraca i komunikacja
 • Przywództwo a umiejętności kluczowe
 • Nauczyciel jako badacz – stosowanie podejścia doceniającego (Appreciative Enquiry).

cele szkolenia

nauczyciele

 • Zdobędą wiedzę na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży 
 • Będą pewnie stosować innowacyjne i skutecznye metody nauczania wspomagające rozwój umiejętności kluczowych 

uczniowie

 • W zakresie krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów: rozwiną umiejętność organizacji, analizy, oceny i opisu sytuacji i zjawisk, która wspiera tworzenie nowych i innowacyjnych pomysłów, rozwiązywanie problemów oraz skuteczne podejmowanie decyzji. 
 • W zakresie współpracy i komunikacji: rozwiną umiejętność komunikacji w mowie i piśmie, aktywnego słuchania i rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Uczniowie nauczą się także pracować w zespołach, uczyć od innych, delegować, wykształcą postawy współodpowiedzialności, otwartości i kooperatywności, przywództwa oraz kompromisu. 
 • W zakresie kreatywności i twórczego myślenia: rozwiną umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej, kreowania i wprowadzania w życie innowacyjnych pomysłów, wartościowania, dociekliwości i ciekawości świata. 
 • W zakresie obywatelskości: rozwiną postawę aktywnych, rozumiejących globalne problemy obywateli, którzy posiadają umiejętności, wiedzę i motywację by odpowiadać na aktualne potrzeby ludzi i środowiska i dążą ku bardziej sprawiedliwemu społeczeństwu opartemu na wzajemnym szacunku. Dowiedzą się więcej o wartościach, na których ufundowany jest ich kraj i zrozumieją na czym polega postawa obywatelska. 
 • W zakresie kompetencji cyfrowych: nauczą się skutecznie korzystać z technologii jako narzędzia, które pogłębia i wspiera naukę, umożliwiając m.in. współpracę międzynarodową. Zajęcia rozwiną umiejętności odkrywania, zdobywania i przekazywania wiedzy i informacji w ekonomii globalnej.  
 • W zakresie umiejętności przywódczych: wykształcą postawy uczciwości, przywództwa, wytrwałości, empatii, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, pewności siebie, odporności i samorozwoju.