Jesteśmy na wczesnym etapie planowania brytyjsko-polskiego sezonu, który przypada na drugą połowę 2025 roku. Polska jest ważna dla Wielkiej Brytanii i odwrotnie, ze względu na bliskie powiązania historyczne, położenie geopolityczne Polski na skrzyżowaniu dróg wschodnich i zachodnich Europy oraz fakt, że w Wielkiej Brytanii mieszka około 1 miliona Polaków. Sezon kulturalny jeszcze bardziej zbliży do siebie oba kraje. Obejmie on wydarzenia w Polsce, organizowane przez British Council, a także rozważamy pomysł zrealizowania równoległego sezonu w Wielkiej Brytanii, wspieranego przez polskie instytucje.

Tematy

Roboczy tytuł sezonu to „Super-Nowa”, oznaczający coś jasnego, nowego, eksplozję twórczej aktywności. Zapraszamy instytucje, duże i małe, do ubiegania się o finansowanie. Sezon będzie koncentrować się na następujących tematach:

  • Debata: Nasz sezon może świętować sukcesy, ale także może poruszać tematy, które nas niepokoją; idee, które generują podziały między nami. Zaufanie pomoże nam uporać się z palącymi problemami w dziedzinie edukacji, handlu i stosunków kulturalnych, aby zapewnić wzajemny dobrobyt.
  • Cyfrowa innowacja: nasz sezon będzie bazował na technologii cyfrowej, a każda aktywność będzie z nią związana. W ten sposób wspieramy nowe praktyki i/lub zwiększamy dostępność.
  • Różnorodność i inkluzywność: Nasz sezon będzie świętował różnorodność form sztuki i twórców oraz pełne spektrum naszych krajów.
  • Diaspora: Nasz sezon da głos i przestrzeń społecznościom diaspory, w tym na przykład Polakom w Wielkiej Brytanii i Ukraińcom w Polsce.