Twoje dziecko w naturalny sposób nauczy się angielskiego podczas zabawy i śledzenia przygód baranka Timmy’ego.

Wprowadzenie nauki angielskiego pomiędzy drugim a piątym rokiem życia dziecka pozwoli mu uczyć się języka, gdy przychodzi to w sposób najbardziej naturalny.

Eksperci British Council specjalizujący się w nauczaniu dzieci we wczesnych latach opracowali kurs Learning Time with Timmy w taki sposób, żeby nauka była dla dziecka interesująca i kojarzyła się z dobrą zabawą. Nasze podejście do nauczania języka angielskiego wspiera naturalną kreatywność, a także rozwój zdolności krytycznego myślenia oraz umiejętności społecznych Twojego dziecka. Pozwala mu budować pewność siebie, doskonalić umiejętności komunikacyjne oraz przyswajać prawidłową wymowę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak uczymy.

Nawiązaliśmy współpracę ze studiem animacji Aardman Animations, ponieważ przygody znanego na całym świecie baranka Timmy'ego, gwiazdy serii Timmy Timepozwalają dziecku uczyć się nowych słów, poznając je w konkretnym kontekście. Timmy i jego przyjaciele rozpalą wyobraźnię Twojego dziecka, a emocjonalne zaangażowanie pogłębi proces nauki.

Popraw znajomość języka angielskiego Twojego dziecka, wykorzystując nasz świat nauczania.

Czego nauczy się dziecko w wieku 2-3 lat?

Na tym etapie nauki dziecko:

 • zaczyna odczuwać przyjemność z historii opowiadanych po angielsku
 • zaczyna odczuwać przyjemność z interakcji z wierszykami i piosenkami po angielsku
 • cieszy się, kiedy rozpoznaje rytmiczne motywy w wierszykach i opowiadaniach
 • demonstruje umiejętność słuchania poprzez próby włączania się do działań lub wokalizacje 
 • eksperymentuje z nowymi dźwiękami w języku angielskim
 • wyraża siebie poprzez fizyczne działania i dźwięki
 • powtarza znane wyrażenia w języku angielskim
 • rozumie proste instrukcje w języku angielskim
 • zaczyna segregować i kategoryzować obiekty
 • zauważa i interesuje się efektami ruchów, które pozostawiają widoczne ślady, np. rezultatami kolorowania lub malowania palcami
 • potrafi wypowiedzieć kilka przypadkowych słów związanych z liczeniem w języku angielskim
 • naśladuje i improwizuje działania
 • porusza się całym ciałem do rytmu piosenek lub dźwięków pojawiających się w wierszykach.

Czego nauczy się dziecko w wieku 3-4 lat?

Na tym etapie nauki dziecko:

 • słucha opowiadań w języku angielskim z rosnącą uwagą i coraz lepiej je zapamiętuje
 • zaczyna zdawać sobie sprawę z konstrukcji opowiadań
 • identyfikuje główne miejsca akcji, wydarzenia i głównych bohaterów
 • odkrywa znaczenie i dźwięki nowych słów w języku angielskim
 • dołącza do śpiewania piosenek i recytowania wierszyków w języku angielskim
 • cieszy się rozpoznając rytmiczne motywy w wierszykach i opowiadaniach
 • słyszy i artykułuje początkowe dźwięki w angielskich słowach
 • zaczyna opisywać fakturę przedmiotów
 • odpowiada na proste instrukcje w języku angielskim
 • czasami nadaje znaczenie temu, co maluje lub rysuje
 • spontanicznie używa niektórych nazw liczb i powiązanego z liczeniem języka
 • zaczyna przedstawiać liczby, używając palców albo znaków na papierze lub zdjęciach
 • chętnie przyłącza się do tańca i zabaw w kółku.

Czego nauczy się dziecko w wieku 4-5 lat?

Na tym etapie nauki dziecko: 

 • dołącza do powtarzających się refrenów w piosenkach i opowiadaniach
 • potrafi śledzić historie zawierające zdjęcia lub rekwizyty
 • zdaje sobie sprawę z konstrukcji historii
 • słucha opowieści z coraz większą uwagą i przypomina sobie kluczowe wydarzenia, także z wyprzedzeniem
 • rozszerza słownictwo poprzez grupowanie i nazywanie obiektów
 • umie wyrecytować alfabet
 • zaczyna mówić o rozmiarach przedmiotów codziennego użytku, np. „duży” i „mały”
 • nadaje znaczenie znakom, które tworzy podczas rysowania, pisania i malowania
 • używa trzech palców do trzymania narzędzi do pisania (uchwyt trójpalcowy)
 • rozumie i używa języka opisującego pozycje rzeczy w przestrzeni
 • przygląda się dokładnie podobieństwom, różnicom, wzorom i zmianom
 • rozpoznaje i recytuje liczby, po kolei do 15, i używa niektórych liczb w sposób precyzyjny podczas zabawy
 • umie liczyć i zapisywać liczby za pomocą znaków, które umie też zinterpretować i wyjaśnić.

Czego nauczy się dziecko w wieku 5-6 lat?

Na tym etapie nauki dziecko: 

 • identyfikuje i opisuje najważniejsze miejsca akcji, wydarzenia i głównych bohaterów oraz sugeruje, w jaki sposób dane opowiadanie może się zakończyć
 • tworzy historie, naśladując poznane wcześniej wersje
 • zaczyna modyfikować znane historie przy wsparciu innowacyjnego podejścia Talk4Writing   
 • przedstawia zmienione historie poprzez wybraną formę wypowiedzi, np. sztuka, dramat, taniec/ruch, technologie informacyjne lub pisanie
 • wymyśla nowe historie i przedstawia je korzystając z wybranej formy ekspresji
 • rozszerza słownictwo poprzez grupowanie i nazywanie obiektów
 • porządkuje i układa znane wydarzenia w opowieści i/lub znane etapy codziennych działań
 • jest świadome własnych uczuć i opisuje niektóre z nich
 • opisuje siebie, identyfikuje własne zdolności, oraz wyraża preferencje i opinie
 • odtwarza role i doświadczenia w ramach zabawy
 • łączy dźwięki z literami, zaczyna tworzyć proste słowa z segmentów dźwiękowych i mieszać je ze sobą, aby odczytać zapisany tekst
 • potrafi podać liczbę, która jest o jeden większa niż podana liczba i rozpoznaje cyfry od 1 do 20
 • określa całkowitą liczbę przedmiotów w dwóch lub trzech grupach, licząc je wszystkie i zapisując ich ilość za pomocą znaków, które potrafi zinterpretować i wyjaśnić
 • skutecznie posługuje się ołówkiem tworząc rozpoznawalne litery i próbuje pisać krótkie zdania, które mają sens w swoim kontekście.

Możliwości nauki

Nasze kursy Learning Time with Timmy obejmują 85 godziny zajęć w semestrze.

Sprawdź terminy i harmonogram zajęć w Twoim mieście:

Warszawa