Nauczyciel przedszkolny z podopiecznymi
  • Jesteś nauczycielem przedszkolnym?
  • Chcesz zdobyć kwalifikacje umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolu zgodne z rozporządzeniem MEN z dn. 30 maja 2014 roku wprowadzającym bezpłatną obowiązkową edukację językową do przedszkoli?

Pamiętaj:  Aby móc nauczać angielskiego w przedszkolu musisz spełnić następujące warunki: 

  • potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
  • uzupełnić wymagane kwalifikacje najpóźniej do 31 sierpnia 2020 roku.

W jaki sposób możesz potwierdzić znajomość języka angielskiego z British Council?

Oferujemy egzaminy akredytowane przez MEN, które potwierdzają Twoją znajomość języka angielskiego na poziomie B2:

  • Egzamin FCE (Cambridge English: First) 
  • Test IELTS (International English Language Testing System)

Egzamin FCE

O egzaminie

FCE (Cambridge English: First) to egzamin z języka angielskiego ogólnego na poziomie Upper intermediate (Średnio zaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy

Egzamin FCE składa się z 4 części:

W ciągu jednego dnia zdajesz Readng & Use of English (Czytanie ze zrozumieniem i test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu FCE jest ważny bezterminowo.

Dowiedz się więcej o egzaminie FCE.

Uznawalność egzaminu

W Polsce egzamin FCE uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać egzamin FCE na ocenę A lub B.

Egzamin FCE uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Terminy egzaminów i ośrodki egzaminacyjne

Egzamin FCE organizujemy min. 3 razy w roku w 14 centrach egzaminacyjnych na terenie Polski.

Sprawdź najbliższe terminy egzaminów FCE.

Skontaktuj się z wybranym centrum egzaminacyjnym British Council.

 

Test IELTS

O teście

IELTS (International English Language Testing System) to egzamin z języka angielskiego ogólnego zdawany co roku przez ponad 2 miliony ludzi na całym świecie. Przeszło 9 tys. instytucji edukacyjnych, rządowych i zawodowych w 130 krajach uznaje i stosuje IELTS do weryfikacji umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

IELTS składa się z 4 części:

Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie) i Speaking (Mówienie). Do części ustnej (Speaking) przystępujesz w tym samym dniu lub maks. 7 dni przed lub po egzaminie pisemnym i zdajesz ją w formacie 1 kandydat : 1 egzaminator.

Certyfikat potwierdzający zdanie IELTS na potrzeby kwalifikacji nauczycielskich w Polsce jest ważny bezterminowo.

IELTS gwarantuje szybkie wyniki – już 13 dnia od daty testu! W ramach opłaty egzaminacyjnej otrzymujesz aż 6 kopii dyplomu (1 dla siebie, 5 kolejnych wysyłanych do wskazanych przez Ciebie instytucji)

Dowiedz się więcej o teście IELTS.

Uznawalność egzaminu

W Polsce test IELTS uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać IELTS na min. 5 punktów.

IELTS uznawany jest również na całym świecie przez ponad 9 tys. instytucji, w tym uczelnie, pracodawców, organizacje rządowe a także władze imigracyjne jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Terminy egzaminów i ośrodki egzaminacyjne

IELTS organizujemy co 2 tygodnie w Warszawie i Krakowie, a w 6 innych centrach egzaminacyjnych na terenie Polski (w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu) 3-4 razy w roku.

Sprawdź najbliższe terminy egzaminów IELTS.

Skontaktuj się z wybranym centrum egzaminacyjnym British Council.

Który egzamin wybrać: FCE czy IELTS?

  FCE IELTS
Format: komputerowy i papierowy papierowy
Części egzaminu:

4 części: 

Reading and Use of English

Writing (2 zadania)

Listening (2 X słuchany)

Speaking (w parach)

4 części:

Reading

Writing (2 zadania)

Listening (1 X słuchany)

Speaking (indywidualnie)

Czas trwania: 3 h 29 min. 3 h 15 min.
Wynik akceptowany przez MEN: ocena A lub B 5.5-6 punktów na skali 0-9
Liczba certyfikatów 1 1 osobisty+5 dla instytucji
Daty egzaminów

komputerowe FCE - 14 terminów w roku

papierowe FCE - 12 terminów w roku

27 terminów w roku
Liczba centrów egzaminacyjnych: 14 8
Rejestracja: online online
Terminy rejestracji:

komputerowy FCE: do 2 tyg. przed egzaminem

papierowy FCE: do 6 tygodni przed egzaminem

do 4 tyg. przed egzaminem
Wyniki online:

komputerowy FCE: ok. 2 tyg. po egzaminie

papierowy FCE: ok. 6 tyg. po egzaminie

13 dnia od daty testu
Certyfikat: ok. 4 tyg. od daty publikacji wyników online 13 dnia od daty testu
Cena 610 zł 720 zł