Wspieramy pokój i dobrobyt poprzez budowanie więzi, zrozumienia i zaufania między ludźmi w Wielkiej Brytanii i krajami na całym świecie.

W wyjątkowy sposób łączymy wiedzę o sztuce i kulturze Wielkiej Brytanii, edukacji i języku angielskim, naszą międzynarodową działalność w ponad 100 krajach, nasz dostęp do młodych ludzi i wpływowych osób oraz naszą kreatywność.

Współpracujemy bezpośrednio z osobami, aby pomóc im zdobyć umiejętności, pewność siebie i kontakty, aby zmienić swoje życie i kształtować lepszy świat we współpracy z Wielką Brytanią. Wspieramy ich w budowaniu międzynarodowych relacji i odkrywaniu kreatywnych pomysłów, w nauce języka angielskiego, zdobywaniu wysokiej jakości edukacji i uznawanych na całym świecie kwalifikacji.

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Obecnie prowadzimy działalność w trzech centrach. Każdego roku docieramy do tysięcy uczniów, nauczycieli i wykładowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, twórców i przedsiębiorców w Polsce.