British Council buduje relacje, zrozumienie i zaufanie pomiędzy społeczeństwem Wielkiej Brytanii i innych krajów poprzez sztukę, kulturę, edukację i język angielski.

Pomagamy młodym ludziom zdobywać umiejętności, pewność siebie i więzi, których szukają, aby zrealizować swój potencjał i uczestniczyć w silnych i integracyjnych społecznościach. Wspieramy ich w nauce języka angielskiego, zdobywaniu wysokiej jakości edukacji i rozpoznawanych na całym świecie kwalifikacji. Nasza praca w dziedzinie sztuki i kultury stymuluje twórczą ekspresję i wymianę oraz wspiera kreatywną przedsiębiorczość.

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Obecnie prowadzimy działalność w trzech centrach. Każdego roku docieramy do tysięcy uczniów, nauczycieli i wykładowców, liderów społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, twórców i przedsiębiorców w Polsce.