British Council Foundation
British Council Foundation

W Polsce British Council jest reprezentowany przez Fundację British Council, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449621, NIP: 7010369489, REGON: 146529782. Fundacja British Council rozpoczęła działalność operacyjną w dniu 1 kwietnia 2014 roku. W skład zarządu fundacji wchodzą: 

  • Rachel Launay, Dyrektorka
  • David Rhys Hedley