British Council w Polsce działa od ponad 80 lat, realizując swoją misję na wielu polach: edukacji, finansowaniu stypendiów naukowych, promowaniu brytyjskiej kultury, realizowaniu projektów społecznych, zapewnianiu dostępu do egzaminów językowych i nauczaniu języka angielskiego. Przez wszystkie te lata, język angielski znajdował się w centrum wszystkich działań organizacji, której celem jest tworzenie międzynarodowych możliwości pomiędzy osobami z Wielkiej Brytanii, Polski i innych krajów. 

 

1930

Historia British Council w Polsce sięga 1938 roku. Warszawa znalazła się wśród pięciu pierwszych miast, w których British Council założyło placówki zagraniczne. Po kilkuletniej przerwie w działalności spowodowanej II wojną światową British Council działa nieprzerwanie do dzisiaj.

1940

W 1946 r. biuro British Council w powojennej Warszawie zostało otwarte na nowo, koncentrując swoją pracę na popularyzacji kultury brytyjskiej. Wśród podejmowanych działań znajdowały się organizowanie lekcji i programów wymiany kulturalnej, finansowanie stypendiów dla nauczycieli angielskiego, organizowanie wizyt dla polskich i brytyjskich naukowców, prezentowanie brytyjskiej sztuki, nauczanie angielskiego poprzez prezentacje książek, zapewnianie dostępu do biblioteki, organizowanie kursów letnich w Wielkiej Brytanii oraz uczeniu angielskiego na uniwersytetach.

Tuż po pierwszych powojennych wyborach w styczniu 1947 r., klimat na promowanie brytyjskiej kultury znacząco się ochłodził, nie z powodu wyjątkowo ciężkiej zimy, ale w wyniku objęcia władzy przez partię komunistyczną, która inspiracji szukała na wschodzie, z niechęcią spoglądając w stronę zachodu. Z tego powodu, język rosyjski stał się głównym językiem nauczanym w szkołach, do nauki angielskiego zaś skutecznie zniechęcano.

1950

Jednak niecałą dekadę później, z powodu politycznej „odwilży” w roku 1956, zapotrzebowanie na nauczanie angielskiego wzrosło. British Council zaczął używać technologii do nauczania angielskiego, wprowadzając kursy korespondencyjne z użyciem płyt gramofonowych, nauczając przy użyciu programów telewizyjnych, a także radiowych.

Od tego czasu działania British Council w Polsce skupiły się na nauczaniu angielskiego. W grudniu 1958 r. na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzony został pierwszy pilotaż egzaminów Cambridge Proficiency w Polsce, w siedzibie British Council.

1960

Lata 60. obfitowały w wybitne i popularne wśród polskiej publiczności wydarzenia artystyczne organizowane przez British Council: wystawa Henry’ego Moore’a, która pobiła rekordy odwiedzin; przedstawienia Old Vic Theatre Company, które przyciągnęły tłumy; wizyta Royal Ballet z Dame Margot Fonteyn, będąca inauguracją zrekonstruowanej Opery warszawskiej; wystawa brytyjskiego malarstwa „Od Hogartha do Turnera” w warszawskim Muzeum Narodowym, którą odwiedziło 70 tysięcy zwiedzających.

Popularność języka angielskiego w Polsce rosła – w 1967 r. 75 tysięcy studentów uczelni wyższych wybierało język angielski, przez co stał się on drugim najpopularniejszym językiem obcym w kraju.

1970

Również w latach 70. British Council organizował szereg wydarzeń kulturalnych, m.in.: wizytę London Contemporary Dance Company w Warszawie i Gdańsku; wizytę Royal Shakespeare Company; czy występ Ballet Rambert w Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

W roku 1978 rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii podpisał konwencję o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, która obowiązuje po dziś dzień i wyszczególnia obszary wspólnych działań dwóch krajów.

1980

Wczesne lata 80. charakteryzowały się niepokojem w związku z niestabilną sytuacją polityczną, ale nawet po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, British Council nie przerwał swojej pracy i dostarczał Polakom edukacji językowej i kulturalnej.

W latach 80. i 90. British Council kontynuował swoją działalność misyjną, finansując stypendia naukowe, szkoląc nauczycieli, wypożyczając książki, filmy i nagrania muzyczne, oraz prezentując sztukę brytyjską.

1990

Jej Wysokość Królowa Elżbieta II otworzyła szkołę angielskiego British Council w Warszawie 26 marca 1996 r. Odtąd działania British Council skoncentrowały się na uczeniu języka angielskiego, a w 1999 r. została otwarta szkoła językowa w Krakowie.

2000

Odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej w 2004 r., misja British Council w Polsce również w coraz większym stopniu jest realizowana przez programy kulturalne i społeczne o szerszej, europejskiej perspektywie.

W 2008 r. zbiory biblioteki British Council zostały przeniesione na Pragę Południe do Biblioteki Publicznej przy ul. Meissnera 5.

2010

Od 1 kwietnia 2014 r. British Council jest reprezentowany w Polsce przez Fundację British Council.

16 września 2015 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby British Council w Warszawie. Po niemal 70 latach funkcjonowania w kamienicy przy Alejach Jerozolimskich British Council zmieniło swoją warszawską siedzibę na nowoczesny budynek przy ulicy Koszykowej 54. Nową siedzibę British Council zaprojektowano w taki sposób, aby osoby przebywające w środku miały poczucie przestrzeni i otwartości, a dzięki wesołej kolorystyce odczuwały pozytywną atmosferę.
Słuchacze mają do dyspozycji większą liczbę klas, korzystają z nowoczesnych technologii wspomagających naukę, a kandydaci egzaminacyjni mogą skorzystać z sali przygotowanej specjalnie do egzaminów przeprowadzanych komputerowo. 

Nowe biuro jest w pełni dostępne dla pracowników i klientów o specjalnych potrzebach.

W 2018 r. świętowaliśmy 80 lat relacji kulturalnych i współpracy między Wielką Brytanią a Polską, realizując bogaty program wydarzeń.

Dziś

Dowiedz się więcej o naszej obecnej działalności – zacznij od naszej strony głównej.