Pracując w sektorze społecznym chcemy pomóc obywatelkom, obywatelom i instytucjom w tworzeniu bardziej otwartego i dobrze prosperującego społeczeństwa, w którym na lokalne problemy będzie szukać się globalnych rozwiązań.

Jesteśmy odpowiedzialni za programy przeprowadzane wraz z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami, które są ekspertami w takich obszarach jak przedsiębiorczość społeczna, równe szanse i różnorodność, migracja, zaangażowanie społeczne i aktywne uczestnictwo w życiu obywatelskim. 

Na tej stronie