W naszej pracy spotykamy wiele dzieci i dorosłych, którzy z różnych powodów są potencjalnie zagrożeni. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym żadne dziecko ani osoba dorosła nie doświadczy krzywdy lub wykorzystania podczas korzystania z naszych usług i kontaktu z nami.

British Council zobowiązuje się do:

  • przestrzegania odpowiednich brytyjskich i międzynarodowych przepisów, standardów oraz zapewnienia zgodności z lokalnym prawem
  • doceniania, szanowania i słuchania dzieci oraz dorosłych
  • minimalizowania i zarządzania sytuacjami, w których mogłoby dojść do nadużycia, poprzez utrzymywanie silnych systemów i procedur ochrony, w tym planowania, oceny ryzyka i systemów zabezpieczających
  • dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie ochrony oraz informacjami dotyczącymi obaw związanych z ochroną z odpowiednimi stronami, zachowując w miarę możliwości poufność oraz angażując dzieci i dorosłych w stosownych przypadkach
  • podejmowania działań i prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzeń o nadużycia w sposób proporcjonalny i właściwy.

Od wszystkich pracowników wymagamy, aby ich zachowanie było zgodne z naszą polityką globalną. Wymagamy również, aby klienci, odbiorcy, partnerzy i dostawcy byli świadomi naszej globalnej deklaracji polityki ochrony i działali zgodnie z nią.

Zapewnimy odpowiednie i właściwe zasoby do wdrożenia niniejszego oświadczenia dotyczącego polityki globalnej oraz zapewniamy, że zostanie ono rozpowszechnione oraz zrozumiane.

British Council będzie dokonywać corocznego przeglądu niniejszej globalnej deklaracji polityki w celu odzwierciedlenia nowych zmian prawnych i regulacyjnych oraz zapewnienia dobrych praktyk.