Wspieramy naukowców, którzy chcą prezentować swoje osiągnięcia za granicą, współpracujemy z najbardziej utalentowanymi popularyzatorami nauki, a także przybliżamy publiczności tematy z różnych dziedzin nauki, które mają bezpośredni wpływ na ich życie.

Sprawdź jakie projekty prowadzimy