Nasza działalność

Pracujemy z najbardziej utalentowanymi artystami, organizując inspirujące wydarzenia kulturalne i wspierając wymianę doświadczeń między twórcami z Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce przedstawiamy to co najlepsze w brytyjskiej sztuce współczesnej, wspieramy współpracę między polskimi i brytyjskimi instytucjami kultury oraz promujemy wspólne przedsięwzięcia artystyczne. Podejmując różne działania edukacyjne, chcemy wesprzeć rozwój przemysłów kreatywnych i wykształcić otwartych na nowe doświadczenia młodych ludzi gotowych propagować tę ideę w Polsce.