Nasza działalność

Pracujemy z najbardziej utalentowanymi artystami, organizując inspirujące wydarzenia kulturalne i wspierając wymianę doświadczeń między twórcami z Polski i Wielkiej Brytanii. W Polsce przedstawiamy to co najlepsze w brytyjskiej sztuce współczesnej, wspieramy współpracę między polskimi i brytyjskimi instytucjami kultury oraz promujemy wspólne przedsięwzięcia artystyczne. Podejmując różne działania edukacyjne, chcemy wesprzeć rozwój przemysłów kreatywnych i wykształcić otwartych na nowe doświadczenia młodych ludzi gotowych propagować tę ideę w Polsce.

Projekt Take Over – wspieramy udział młodzieży w kulturze

Take Over to była realizowana w ramach programu Creative Europe i przy udziale British Council inicjatywa łącząca cztery organizacje zajmujące się sztukami performatywnymi w Europie (w Grecji, Serbii, Polsce i we Włoszech), która nastawiona była na budowanie relacji z odbiorcami w grupie wiekowej między 18 a 28 rokiem życia. Poprzez angażowanie młodych ludzi w życie kulturalne ich miast, projekt umożliwił im rozwijanie swoich umiejętności, wiedzy, a także relacji potrzebnych do rozpoczęcia kariery zawodowej w świecie sztuki.