Informacje o aktualnych ofertach pracy i zasobach wspierających aplikację dostępne są na stronie: careers.britishcouncil.org

You can find information about current vacancies and resources to support your application by clicking on the link below.
https://careers.britishcouncil.org/