DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH UCZNIÓW

Każdego roku pracujemy z dwoma milionami dzieci i młodzieży na całym świecie za pośrednictwem naszych szkół i projektów edukacyjnych. Liczba ta wzrasta do dziewięciu  milionów, jeśli weźmiemy pod uwagę również te dzieci i młode osoby, z którymi współpracujemy pośrednio w zakresie egzaminów i projektów kulturalnych.

Każde dziecko jest dla nas ważne i dlatego pragniemy zapewnić, że cenimy, szanujemy i zapewniamy opiekę wszystkim naszym uczniom. Zdajemy sobie sprawę, że dobre samopoczucie jest niezwykle ważne i że każdy ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy i złego traktowania.

Pracownicy oraz partnerzy British Council są zobowiązani do troski o ochronę dzieci i młodzieży.

Pragniemy, aby nasi uczniowie czuli się w British Council bezpiecznie. Dlatego staramy się:

 • słuchać ich opinii,
 • wybierać najbardziej profesjonalnych  pracowników spełniających wszelkie wymogi związane z ochroną dzieci,
 • udzielać porad dotyczących bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom lub opiekunom,
 • promować zasady równości niezależnie od pochodzenia, wyznania, wieku, sprawności czy statusu społecznego danej osoby. Wszyscy  jesteśmy  równi i mamy prawo do poczucia bezpieczeństwa i ochrony.

Jeżeli niepokoi Was jakaś sytuacja, każdy z pracowników British Council jest gotowy, aby Was wysłuchać i udzielić pomocy.

Polityka British Council Przeciw Znęcaniu się

Jeżeli jesteś świadkiem lub ofiarą znęcania się, powiedz nauczycielowi.

Znęcanie może polegać na:

 • obrzucaniu wyzwiskami
 • umyślnym wykluczaniu osoby z grupy
 • rozgłaszaniu plotek
 • zabieraniu nie swoich rzeczy bez pozwolenia
 • kopaniu, popychaniu, uderzaniu
 • mówieniu przykrych rzeczy
 • wysyłaniu złośliwych smsów
 • wykorzystywaniu Internetu do zastraszania
 • i wielu innych przejawach agresji

Znęcanie się może być zdefiniowane jako celowe, powtarzające się, krzywdzące zachowanie wobec osób, które nie mogą się bronić.

PRZEŚLADOWCA chce, żebyś się bał. NIE POZWÓL MU NA TO.

British Council podchodzi do problemu przemocy bardzo poważnie.

 • Bardzo ważne jest dla nas to, by uczniowie British Council uczyli się z radością.
 • Zawsze chętnie słuchamy opinii o naszych kursach.
 • Obiecujemy zbadać każdy problem dokładnie, dyskretnie i sprawiedliwie.

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy koniecznie powiedz o tym rodzicom, nauczycielowi lub innemu pracownikowi naszej organizacji.

NIE UKRYWAJ TEGO. POWIEDZ RODZICOM, NAUCZYCIELOWI LUB KOLEGOM. STAW CZOŁO PRZEŚLADOWCY.

Jeżeli komuś z Waszych kolegów/ koleżanek dzieje się krzywda, chcemy, abyście nam o tym powiedzieli. Okażecie wsparcie kolegom i koleżankom, a także siłę Waszego charakteru.

Keeping Children Safe logo

British Council uzyskał certyfikat "Keeping Children Safe Level 1", który poświadcza, że zapewniamy bezpieczeństwo dzieciom poprzez przestrzeganie odpowiednich standardów ochrony dzieci przed krzywdą oraz właściwe reagowanie w przypadku wystąpienia niepokojących sygnałów.

Linki zewnętrzne