Każdego roku na całym świecie około trzy miliony osób przystępuje za pośrednictwem British Council do międzynarodowych egzaminów i testów. W ten sposób studenci i profesjonaliści zdobywają kwalifikacje przydatne w trakcie ubiegania się o miejsce na zagranicznych uczelniach i poprawiające ich pozycję na światowym rynku pracy.