Wybór Wielkiej Brytanii zapewni Ci unikalne doświadczenia studiowania w międzynarodowym środowisku akademickim oraz zagwarantuje wysoką jakość za dobrą cenę. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz się ubiegać o stypendia, granty, nagrody finansowe i pożyczki.  

Więcej informacji o stypendiach i sposobach ubiegania się o nie znajdziesz na stronie Study UK: Discover You

Dobra wiadomość dla obywateli krajów Unii Europejskiej, którzy zamierzają rozpocząć studia w Zjednoczonym Królestwie w 2019 i 2020 roku:

Studenci z krajów Unii Europejskiej, którzy myślą o złożeniu podania na uczelnie brytyjskie na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021, nadal będą mogli ubiegać się o stypendia i pożyczki  na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. 

Oznacza to, że studentom z Unii Europejskiej aplikującym na studia licencjackie lub magisterskie, bądź kursy w kolegiach zawodowych w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021, nadal będzie przysługiwało prawo ubiegania się o pożyczki i granty nawet wtedy, gdy termin ukończenia studiów przypadnie już po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Obywatele Unii Europejskiej będą mogli również ubiegać się o doktoranckie stypendia naukowe na pokrycie kosztów studiowania.