Polityka Ochrony Środowiska Naturalnego British Council

Polityka ochrony środowiska naturalnego

Przestrzeganie brytyjskich i międzynarodowych standardów w zakresie minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne jest dla nas niezwykle ważne. Zdajemy sobie sprawę, że wszystkie podejmowane przez nas działania wpływają na nasze otoczenie. Jesteśmy także świadomi zagrożeń, które tworzą zmiany klimatyczne  dla dobrobytu, sprawiedliwości społecznej i jakości życia. Czujemy się zatem zobowiązani do monitorowania i minimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko.

Nasze działania:

 • analiza i budowanie świadomości na temat wpływu, jaki nasza działalność może mieć na środowisko naturalne
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, a także wszelkich innych wytycznych i norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego
 • ustalanie celów związanych z ochroną środowiska naturalnego w ramach naszej działalności
 • tworzenie świadomości i skuteczne wdrażanie założeń naszej polityki ochrony środowiska naturalnego, także poprzez działania edukacyjne i szkolenia dla naszych pracowników
 • planowanie naszych projektów z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko naturalne oraz realizowanie ich w sposób pozwalający na maksymalne zredukowanie tego wpływu. 

Co chcemy osiągnąć:

 • ograniczenie zużycia zasobów, w tym energii i wody w naszych biurach
 • ograniczenie produkcji odpadów poprzez ponowne wykorzystywanie zasobów i recykling, jeśli tylko jest to możliwe
 • monitorowanie i ograniczanie związanego z naszą działalnością poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery
 • uwzględnianie zapisów polityki ochrony środowiska naturalnego w decyzjach związanych z zaopatrzeniem
 • monitorowanie wpływu naszych podróży służbowych na środowisko oraz promowanie wykorzystania przyjaznych dla środowiska środków transportu
 • redukowanie liczby podróży służbowych poprzez wspieranie alternatywnych metod pracy np. częstsze wykorzystywanie wideo- i telekonferencji.
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju w otoczeniu lokalnym. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją naszej polityki ochrony środowiska naturalnego (w języku angielskim).