By British Council Polska

27 Kwi 2020 - 13:43

Pisanie na poziomie First- B2 oraz Advanced – C1 oznacza, że czeka naszych uczniów prawdziwe wyzwanie – będą musieli napisać minimum 140 słów oraz przestrzegać szeregu zasad dotyczących stylu czy formy, aby dostać wysoki wynik. Jak zatem możemy pomóc naszym uczniom przygotować się do części Writing?

Jeżeli czytaliście poprzednie moje wpisy, zauważyliście, jak istotne jest poznanie typów zadań, które czekają na egzaminie. W przypadku First i Advanced mamy dwie części:

  First Advanced
Part 1  Esej (rozprawka) – temat obowiązkowy. W zadaniu podane są 2 argumenty, których musimy użyć. Należy też wymyślić jeden argument samemu.
140-190 słów. 
Esej (rozprawka) – temat obowiązkowy. W oparciu o krótki tekst musimy dokonać wyboru między dwoma możliwościami i uzasadnić swój wybór. 
220-260 słów.
Part 2 Jeden z tematów do wyboru: list/email, artykuł, recenzja, opowiadanie. W First for Schools mamy jeszcze temat nawiązujący do książki (set text) - do końca 2020 to ‘Wielkie nadzieje’ (Great Expectations) Karola Dickensa.
140-190 słów
Jeden z tematów do wyboru: list/email, propozycja, raport lub recenzja. Mamy podane informacje na temat kontekstu, celu pisania oraz naszego odbiorcy.
220-260 słów. 

Drugim elementem, koniecznym do dobrego przygotowania ucznia do Pisania, jest poznanie kryteriów oceny. Wszystkie oceny są w skali 0-5:

Content – jak dobrze kandydat odpowiedział na pytanie – tzn. czy zrobił to, o co proszono.

Communicative Achievement – czy kandydat umie przekazać swoje myśli i pomysły w przejrzysty sposób, używając odpowiedniego stylu.

Organisation – czy kandydat umie zachować odpowiednią strukturę tekstu, zachowując logikę i porządek wypowiedzi.

Language – gramatyka i słownictwo. Oceniane jest bogactwo użytego słownictwa oraz jego odpowiednie użycie.

Pełny opis kryteriów oceny znajdziecie w Handbook for Teachers – First, Advanced

Pierwszą rzeczą, o której musimy pamiętać, przygotowując do egzaminów Cambridge, jest ich powtarzalność. Oznacza to, układ egzaminu nigdy się nie zmienia (w odróżnieniu od testu IELTS Writing, gdzie np. część 1 może zawierać całkiem zaskakujące polecenie). Zarówno w przypadku First, jak i Advanced zadanie pierwsze będzie rozprawką, a w drugim do wyboru będą 3 typy wypowiedzi. Pozwala to nam na ćwiczenie z uczniami pisania w konkretnym stylu i zwracanie uwagi na konieczne elementy danej formy.

Oznacza to, że możemy mieć przygotowane zwroty i wyrażenia, które będą pasowały np. do rozprawki: wstęp, w którym sparafrazujemy polecenie, 3 akapity opisujące każdy z punktów w poleceniu oraz podsumowanie. Możemy mieć przygotowanych kilka łączników, które scalą naszą wypowiedź. Jeżeli mówimy o akapitach, to nie należy zapominać o fakcie, że one również mają swoją budowę. Zaczynamy od zdania wprowadzającego, które informuje czytającego (target reader- ważna osoba – zwróć uwagę na kryteria oceny!), o czym będzie dany akapit. Następnie dajemy argumenty za/przeciw, przykład na poparcie argumentu i na końcu (opcjonalnie) jedno zdanie podsumowania. Stosując tę metodę, możemy dać naszym uczniom szkielet, na którym oprą swój tekst i unikną strumienia świadomości – jeżeli nie piszemy jak James Joyce, to lepiej nie podejmujmy się tej formy.

Warto również korzystać z materiałów online. Chciałbym pokazać dwa miejsca, które bardzo pomogą w przygotowaniu ucznia do egzaminu z pisania. Pierwsze z nich to dział WRITING na stronie LearnEnglish - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/writing. Znajdziecie tu materiały na poziomie trudność od A1 do C1, a co istotne, każdy poziom ma szereg przykładowych typów tekstów, z którymi można się zapoznać i przeanalizować je. Dla nauczyciela jest to szczególnie przydatne, bo do każdego tematu mamy przykładową odpowiedź, pokazującą jak nasza praca powinna wyglądać, szereg zadań online i worksheet do pobrania z ćwiczeniami do wydrukowania. Podobne materiały znajdziecie też na stronie LearnEnglish Teens - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing. Wszystkie materiały dostępne są za darmo.

Drugim miejscem wartym uwagi jest strona stworzona przez Cambridge English - https://writeandimprove.com/ - automatyczny system do oceny pracy pisemnej. Doskonałe narzędzie dla naszych uczniów, jeżeli chcą ćwiczyć pisanie samodzielnie. Mamy tu trzy poziomy – Beginner, Intermediate i Advanced. Na każdym poziomie mamy kilkadziesiąt tematów do napisania, a po skończonej pracy są one automatycznie oceniane wedle poziomów CEFR, z zaznaczeniem błędów i zdań, które można poprawić. Mamy również dział poświęcony egzaminom, gdzie mamy dostęp do jednego darmowego zadania lub większej ilości zadań w abonamencie.

W czasie, gdy zajęcia online są tak istotną częścią nauczania, szczególnie polecam materiały, które uczniowie mogą wykorzystać sami i otrzymać szereg wskazówek dotyczących ich pisania. Pamiętajcie również, że na stronach LearnEnglish znajdziecie nie tylko pisanie, ale również wszystkie pozostałe umiejętności językowe.

Autor: Piotr Pluskota