By British Council Polska

25 Lut 2020 - 09:49

Pisanie stanowi wyzwanie zarówno dla kandydata podchodzącego do testu IELTS, jak i dla nauczyciela, który go do niego przygotowuje. Dla kandydata, bo ocena z testu może zdecydować o możliwości studiów za granicą, a dla nauczyciela, bo chce jak najlepiej pomóc, dając praktyczne wskazówki dotyczące testu. W tym wpisie pokażę, na co należy zwrócić uwagę, by rezultat był satysfakcjonujący dla obu stron.

Są dwa kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania do części Writing. Po pierwsze, należy zapoznać uczniów z typami zadań, jakie mogą spotkać na teście IELTS. Po drugie, należny poznać i zrozumieć kryteria oceny. Jest to ważne, gdyż jako nauczyciele, będziemy mogli lepiej i dokładniej oceniać pracę naszych uczniów. Co więcej, pokazując uczniom te kryteria, pozwolimy im zrozumieć, jakie aspekty ich pisania wpływają na wysoki wynik na egzaminie.

Pisanie składa się z dwóch części i kandydat ma łącznie 60 minut na napisanie obydwu. 

Cześć 1 – zadanie oparte na grafie, tabeli, diagramie lub podobnych danych, które kandydat musi opisać, wyciągnąć na ich podstawie wnioski i przedstawić je w swoim tekście. Należy napisać minimum 150 słów w ok. 20 minut.

Cześć 2 – Rozprawka w odpowiedzi na przedstawione zagadnienie. Minimum 250 słów, ok. 40 minut na odpowiedź. 

Natomiast kryteria oceny są następujące:

Task (achievement/response)

Czy kandydat w pełni odpowiedział na pytanie. 

Coherence and Cohesion

Czy struktura wypowiedzi jest logiczna i zborna. 

Grammatical Accuracy and Range

Czy kandydat stosuje wachlarz struktur gramatycznych i czy są one pozbawione błędów. 

Lexical Range

Bogactwo słownictwa, poprawna pisownia, użycie wyrażeń etc. 

Każdy z powyższych punktów jest oceniany w skali od 1 do 9.

Co istotne, jako że mamy do czynienia z dwoma różnymi typami zadań, kryteria oceny są inne dla każdej z części. Zwróćcie szczególną uwagę na różnice w kryteriach dotyczących TASK ACHIEVEMENT. 

Pełny opis kryteriów oceny można znaleźć w Guide for Teachers tutaj

Znając już typy zadań i kryteria, według których są ocenianie, jak możemy pomóc naszym uczniom zdobyć jak najlepszy wynik?

  • W przypadku Task 1 tematy mogą być naprawdę bardzo różne – od analizy grafów pokazujących zmiany w nawykach zakupowych, przez analizę przyczyn wyjałowienia gleby, po wybór najlepszego miejsca do budowy supermarketu – dlatego istotne jest poznanie słownictwa związanego z wieloma dziedzinami (Lexical Range). Ważne jest przestrzeganie ilości słów (jeśli zbytnio się rozpiszemy, nie starczy nam czasu na Task 2). W pierwszym akapicie należy poprawnie sparafrazować polecenie, a następnie przystąpić do analizy danych. Jeżeli chcemy dostać ocenę wyższą niż BAND 5, musimy porównać dane i wyciągnąć z nich wnioski, a nie tylko je przepisać (Task achievement). Nasza wypowiedź musi być podzielona na akapity, ale w tym zadaniu nie należy przedstawiać własnej opinii (Coherence and Cohesion). W teście IELTS nie ma oddzielnej części gramatycznej i to właśnie w części Writing jest ona oceniana. Jeżeli chcemy otrzymać wysoką ocenę, formy gramatyczne muszą być różnorodne, ale pozostawać naturalne; nie należy na siłę używać form skomplikowanych, bo mogą utrudnić czytającemu zrozumienie naszej myśli.
  • W Task 2, gdzie piszemy rozprawkę, będziemy musieli dokonać analizy problemu, przedstawić argumenty za i przeciw oraz przedstawić jasne, własne zdanie. Bardzo ważne jest sprecyzowanie własnego stanowiska, gdyż jeżeli będziemy starali się zadowolić obie strony, nie dostaniemy wysokiej oceny! Widać to w kryteriach oceny do Task 2 – w skali 1-9 w Task Achievement- kandydat nie dostanie oceny wyższej niż BAND 5, jeżeli nie przedstawi swojej oceny na podstawie przedstawionych wniosków. Kolejnym istotnym elementem w tej części jest budowa naszego tekstu. Rozprawka ma narzuconą strukturę: wstęp parafrazujący polecenie, rozwinięcie z analizą problemu, argumentami za i przeciw oraz zakończenie, gdzie podsumujemy nasze obserwacje i przedstawimy końcowy wniosek. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni jednak wiedzieć, że każdy akapit powinien mieć podobną strukturę, tylko w mniejszej skali. Akapit powinien rozpoczynać się od zdania wprowadzającego, informującego, o czym będzie mowa. Następnie przedstawiamy fakty, argumenty za i przeciw i przykłady potwierdzające nasze zdanie. Na końcu możemy, jeżeli to konieczne, napisać zdanie podsumowujące. Stosując tę zasadę, kandydat pisze rozprawkę na podstawie bardzo jasnego szkieletu - mam tu na myśli zarówno całe zadanie, jak i każdy akapit z osobna. Po napisaniu tekstu uczeń sam może sprawdzić, czy wszystkie elementy są na swoim miejscu, czy tekst jest jasno i przejrzyście napisany, czy nie ma powtórzeń i czy własna opinia opiera się na przedstawionych wcześniej przykładach.

Dodatkową pomoc przy nauce pisania oferuje strona writeandimprove.com stworzona przez Cambridge English. Na tej stronie można pisać teksty na trzech poziomach trudności, które następnie są automatycznie sprawdzane. Mamy możliwość zobaczenia, jakie błędy popełniliśmy i jaką ocenę na skali Rady Europy byśmy dostali. Aplikacja jest w stanie ocenić, czy napisaliśmy na temat, czy zadania są na odpowiednim poziomie i za pomocą zakreślania zdań, informuje, co możemy poprawić.

Podsumowując:

1. Poznaj typy zadań.

2. Stosuj oficjalne kryteria oceny.

3. Pamiętaj o strukturze każdej z części.

4. Nigdy nie wiesz, na co trafisz - bądź gotowy na różne typy zadań.

5. Pisz jak najwięcej, bo praktyka czyni mistrza.

 

Autor: Piotr Pluskota 

Piotr Pluskota jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i nauczycielem języka angielskiego z 15-letnim doświadczeniem w nauczaniu różnych grup wiekowych, poziomów i typów kursów. Piotr współpracuje z Cambridge ESOL, jest supervisorem na egzaminach pisemnych Cambridge i trenerem, który regularnie współpracuje z British Council prowadząc prezentacje i szkolenia.