By IELTS Expert

11 Paź 2023 - 17:00

Your Guide to UK Scholarships, blog image

Dowiedz się, jakiego rodzaju stypendia naukowe są dostępne w Wielkiej Brytanii oraz jak zwiększyć szanse ich uzyskania. W naszym tekście znajdziesz:

 • Korzyści wynikające z nauki w Wielkiej Brytanii 
 • Kto może się ubiegać o stypendium w Wielkiej Brytanii
 • Stypendia fundowane przez rząd Wielkiej Brytanii 
 • Stypendia fundowane przez instytucje oświatowe w Wielkiej Brytanii
 • Stypendia ogólnoświatowe umożliwiające naukę w Wielkiej Brytanii
 • Stypendia na sfinansowanie studiów licencjackich w Wielkiej Brytanii
 • Najważniejsze wskazówki jak uzyskać stypendium w Wielkiej Brytanii
 • IELTS a nauka w Wielkiej Brytanii
 • Wnioski końcowe

Wiele osób marzy o tym, by uczęszczać na jedną z renomowanych uczelni i zdobyć kwalifikacje uznawane na całym świecie. To niewątpliwie dobra inwestycja, która z dużym prawdopodobieństwem będzie stanowić zabezpieczenie na przyszłość. Jednocześnie jest to inwestycja poważna, zwłaszcza gdy w celu odbycia studiów trzeba wyjechać za granicę. 

Nauka w obcym kraju może być osiągalna finansowo pod warunkiem, że zostanie zaplanowana z dużym wyprzedzeniem. Osoba będąca zagranicznym studentem posiada do dyspozycji kilka opcji finansowania, które pomagają w pokryciu kosztów. 

W niniejszym blogu znajdziesz informacje dotyczące uzyskania stypendium pozwalającego na pokrycie kosztów nauki w Wielkiej Brytanii, jednym z najbardziej pożądanych miejsc zdobywania wykształcenia na świecie.

Korzyści wynikające z nauki w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania od wieków wiedzie prym w kształceniu akademickim, przyciągając studentów i studentki z całego świata. Bez względu na to, czy chodzi o uczelnie o renomie światowej, innowacyjne metody kształcenia czy światłe umysły, które prowadzą kursy, Wielka Brytania jest w stanie zaoferować wszystko, co jest potrzebne, by uwolnić Twój potencjał i pomóc Ci odnieść sukces.

Wielka Brytania jest zarówno wspaniałym miejscem do studiowania, jak i idealnym do przygotowania się do rozwijania kariery w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Miejsca pracy, staże oraz wolontariaty wspierają zagranicznych studentów, takich jak Ty, w nabywaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu nowych kontaktów oraz zastosowaniu uzyskanej wiedzy w prawdziwym życiu. Po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii można ubiegać się o pobyt i zatrudnienie, szukać pracy na okres nieprzekraczający dwóch lat za pośrednictwem Graduate Route.

Czy wiesz, że statystycznie jeden na czterech światowych liderów studiował w Wielkiej Brytanii? Jeśli masz wielkie ambicje, kształcenie w tym kraju może być najlepszym sposobem na spełnienie Twoich marzeń, bez względu na ich skalę!

Kto może się ubiegać o stypendium w Wielkiej Brytanii

Studenci zagraniczni mogą ubiegać się o wsparcie finansowe różnego rodzaju w celu sfinansowania swoich studiów w Wielkiej Brytanii. Chociaż w ramach niektórych stypendiów oferowane jest częściowe finansowanie (np. pokrycie określonej wartości procentowej opłat z tytułu czesnego), dostępne są również takie stypendia, które opłacą całość wydatków, w tym czesne, wydatki na utrzymanie i bilety lotnicze. 

Warto mieć na uwadze, że każde stypendium posiada określone kryteria zakwalifikowania. Oto kilka popularnych kryteriów, które być może trzeba będzie spełnić:

 • Osiągnięcia naukowe

Przy niektórych stypendiach kluczową przesłanką jest dowód, że dana osoba konsekwentnie uzyskuje wysokie wyniki w nauce, przy innych rodzajach stypendiów uwzględnia się oceny z poprzednich studiów.

 • Kwalifikujące doświadczenie zawodowe

W celu ubiegania się o pewne stypendia wymagane jest posiadanie kwalifikującego doświadczenia zawodowego, czasem w ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, czasem w niepełnym, pracy o charakterze wolontariatu lub płatnego/ bezpłatnego stażu. W większości przypadków, aby spełnić wymóg, dopuszcza się uwzględnienie doświadczeń z różnych okresów zatrudnienia. W przypadku przejścia do dalszego etapu rekrutacji może pojawić się prośba o poszerzenie informacji dotyczących zatrudnienia podanych w czasie składania wniosku o stypendium.

 • Zajęcia ponadprogramowe

Zajęcia ponadprogramowe takie jak uczestnictwo w klubach sportowych lub stowarzyszeniach pomagają Ci lepiej poznać siebie jako osobę. Ponadto stanowią one doskonałą okazję do zdobywania nowych umiejętności oraz poszerzania wiedzy w różnych kontekstach. Oczywiście, w ramach wielu programów stypendialnych, pojawia się prośba o podanie takich informacji, ponieważ pozwalają one na głębsze poznanie, jakiego rodzaju osobą jesteś. Wykorzystaj to!

 • Plany na przyszłość / cele długoterminowe

We wnioskach o przyznanie stypendium często pada prośba o uszczegółowienie swoich planów na przyszłość, zwykle w formie eseju. To stanowi dla Ciebie okazję, między innymi, na pokazanie poziomu swojego entuzjazmu dla wybranego kierunku studiów, wyjaśnienia, dlaczego właśnie Ty zasługujesz na stypendium oraz wykazania się posiadaniem jasno określonych celów na przyszłość.

 • Wymóg znajomości języka angielskiego

Być może będziesz musiał spełnić wymogi w zakresie znajomości języka angielskiego określone przez organ przyznający stypendia. Zwykle spełnia się je poprzez przystąpienie do uznawanego w skali międzynarodowej testu znajomości języka angielskiego, na przykład IELTS. Test znajomości języka nie tylko pomaga w wyeliminowaniu kandydatów, którzy mogą być nieodpowiedni, ale również może stanowić dowód, że jesteś gotowy na rozpoczęcie studiów w środowisku anglojęzycznym.

Stypendia fundowane przez rząd Wielkiej Brytanii

Studenci z zagranicy, którzy pragną studiować w Wielkiej Brytanii, mogą ubiegać się przyjęcie do wielu programów stypendialnych prowadzonych przez rząd Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiono trzy główne programy stypendialne:

Stypendia Chevening

W ramach programu Chevening oferuje się pełne stypendia (uwzględniające pokrycie kosztów przelotów, zakwaterowania i opłat z tytułu czesnego) na podjęcie studiów magisterskich na dowolnej uczelni w Wielkiej Brytanii. Stypendia te przyznaje się osobom wykazującym się potencjałem liderskim oraz dobrym przygotowaniem akademickim. Poza zdobyciem wykształcenia w Wielkiej Brytanii dają przyszłemu pokoleniu liderów, influencerów i decydentów niepowtarzalną okazję do budowania trwałych, dobrych relacji w Wielkiej Brytanii. Od inauguracji w roku 1983, program Chevening umożliwił życie i studiowanie w tym kraju ponad 50 000 wybitnym profesjonalistom i profesjonalistkom, co pomogło im w rozwoju w zakresie zawodowym i naukowym. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę programu Chevening Scholarships.

Stypendia GREAT

Finansowane wspólnie przez rządową GREAT Britain Campaign i British Council wraz z uczestniczącymi instytucjami szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. Program stypendialny GREAT ma na celu znaczne zwiększenie zakresu możliwości studentom z określonych krajów: Bangladeszu, Brunei, Chin, Egiptu, Ghany, Kenii, Indii, Indonezji, Malezji, Meksyku, Nepalu, Nigerii, Pakistanu, Singapuru, Sri Lanki, Tajlandii, Turcji i Wietnamu. 

W roku 2021 w ramach programu zaoferowano 309 stypendiów we współpracy z 43 instytucjami szkolnictwa wyższego z całej Wielkiej Brytanii. Stypendyści otrzymują minimum 10 000 GBP na pokrycie opłat czesnego za roczne kursy podyplomowe do wyboru z szerokiej oferty studiów. Więcej informacji na temat stypendiów GREAT można znaleźć na naszej stronie internetowej Study UK.

Stypendia dla osób z krajów Wspólnoty Narodów

Osoby będące obywatelami lub stałymi rezydentami kraju należącego do Wspólnoty Narodów, które nie są w stanie pozwolić sobie na studia w Wielkiej Brytanii bez wsparcia finansowego, kwalifikują się do ubiegania się o stypendia wspólnotowe. Program, mający na celu przyciąganie wybitnie utalentowanych kandydatów na brytyjskie uczelnie, oferuje szeroki zakres świadczeń:

 • wspólnotowe stypendia doktoranckie (przeznaczone dla państw najmniej rozwiniętych i krajów niestabilnych)
 • wspólnotowe stypendia dzielone według miejsca (przeznaczone dla krajów o niskich i średnich dochodach)
 • wspólnotowe stypendia magisterskie
 • wspólnotowe stypendia wspólne / dzielone
 • wspólnotowe stypendia na studia zaoczne
 • wspólnotowe stypendia doktoranckie (przeznaczone dla państw o wysokich dochodach)
 • wspólnotowe stypendia medyczne
 • wspólnotowe stypendia zawodowe

Większość stypendiów dla osób z krajów Wspólnoty Narodów to stypendia pełne, zatem oprócz opłat z tytułu czesnego otrzymuje się również środki na podróż samolotem do Wielkiej Brytanii i z powrotem oraz pokrycie kosztów utrzymania na czas studiów. Odwiedź stronę CSC apply page, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów składania wniosków o przyznanie jednego w takich stypendiów. 

Rząd Wielkiej Brytanii oferuje również setki stypendiów, dotacji oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla zagranicznych studentów takich, jak Ty. Odwiedź stronę UK Council for International Student Affairs (UKCISA), aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnej pomocy.

Stypendia fundowane przez instytucje oświatowe w Wielkiej Brytanii

Wiele instytucji szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii prowadzi swoje własne programy stypendialne. 

Uniwersytety i college w Wielkiej Brytanii przyznają stypendia studentom zagranicznym na podstawie różnych kryteriów. Aby pomóc Ci zrozumieć, na czym polegają, przedstawiamy ich różne kategorie:

Kategoria Dla kogo przeznaczone jest to stypendium?
Stypendia przyznawane na podstawie walorów naukowych i merytorycznych Dla osób o dobrym przygotowaniu akademickim
Stypendia przyznawane na podstawie osiąganych wyników Dla osób wykazujących szczególne umiejętności w działalności ponadprogramowej (np. sporcie, muzyce, aktorstwie, tańcu)
Stypendia przyznawane celem zgłębiania określonych tematów Dla osób, które pragną studiować na określonym kierunku lub zgłębiać konkretną tematykę (np. prawo, architekturę, biologię)
Stypendia celem zapewnienia równego dostępu lub schronienia Dla osób, które musiały uciec ze swojej ojczyzny i znaleźć schronienie lub starać się o azyl w Wielkiej Brytanii
Stypendia dla osób z niepełnosprawnością Dla osób z niepełnosprawnością, zmagających się z długotrwałą chorobą o podłożu psychicznym, trudnościami w nauce lub innymi potrzebami specjalnymi

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na konkretnym college‘u lub uczelni w Wielkiej Brytanii powinny przede wszystkim wejść na ich strony internetowe, aby dowiedzieć się, jakie wsparcie finansowe oferują. Przykładowo, oficjalna strona internetowa Uniwersytetu Cambridge, zawiera wykazy różnych źródeł wsparcia finansowego dostępnego dla studentów, wsparcie finansowe dla studentów podyplomowych, stypendiów przyznawanych przez Cambridge Commonwealth, stypendia European & International Trust; stypendia Gates Cambridge oraz wsparcie finansowe dla studentów i studentek z niepełnosprawnością.

Stypendia ogólnoświatowe umożliwiające naukę w Wielkiej Brytanii

O ile niektóre stypendia są skierowane do przyszłych studentów z określonych krajów, istnieją też te bardziej dostępne dla studentów zagranicznych. Przedstawiamy niektóre ze stypendiów globalnych, w ramach których zapewniana jest pomoc finansową umożliwiającą zdobywanie wykształcenia w Wielkiej Brytanii:

Stypendia Global Wales dla studentów międzynarodowych

Studenci zagraniczni pragnący dostać się na uczelnię w Walii kwalifikują się do jednego z czterech programów stypendialnych oferowanych przez Global Wales. Obecnie mogą się o nie ubiegać studenci z Ameryki Północnej, Indii, Wietnamu oraz państw UE.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Stypendia British Council dla kobiet w STEM

Jesteś kobietą posiadającą tytuł magistra lub doktora w STEM (nauk przyrodniczych, technicznych, inżynierii lub matematyce), która pasjonuje się kierunkiem swoich studiów? To może być okazja, na którą czekasz! Ten program stypendialny jest otwarty dla kobiet z kontynentów amerykańskich, Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Egiptu, Turcji i Ukrainy.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Stypendium A.S. Hornby Trust

Jeśli jesteś doświadczonym nauczycielem lub nauczycielką języka angielskiego i szukasz możliwości dalszego rozwoju zawodowego, stypendia w ramach programów A.S. Hornby Trust mogą Ci pomóc ukończyć studnia magisterskie w zakresie nauczania języka angielskiego osób posługujących się innymi językami [ang. TESOL] na uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Ponadto stypendium pokrywa wszystkie koszty pobytu w Wielkiej Brytanii, w tym miesięczną dotację na opłacenie zakwaterowania oraz kosztów utrzymania, opłat z tytułu czesnego oraz powrotnych biletów lotniczych, kosztów uzyskania wizy i testów językowych. Hornby Trust przyjmuje wnioski z krajów wymienionych w wykazie DAC, który zawiera ponad 130 pozycji.

Kliknij tutajn, aby dowiedzieć się więcej.

Stypendia Scotland’s Saltire

Ten program stypendialny jest prowadzony przez rząd szkocki we współpracy z różnymi uniwersytetami i college‘ami. Stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących programu studiów magisterskich w instytucjach szkolnictwa wyższego w Szkocji. W ramach programu oferowanych jest do 50 stypendiów, każde o wartości 8000GBP, na potrzeby pokrycia kosztów dowolnego jednego roku studiowania na studiach dziennych. Jest on otwarty dla studentów z Kanady, Chin (z uwzględnieniem Hong Kongu), Indii, Japonii, Pakistanu i USA.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Stypendia na sfinansowanie studiów licencjackich w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania oferuje mniej stypendiów i dotacji dotyczących studiów licencjackich niż studiów magisterskich. Nie oznacza to jednak, że trudno jest na nie trafić; należy jedynie wiedzieć, gdzie szukać. 

Jeśli masz nadzieję, że uda Ci się odbyć studia licencjackie w Wielkiej Brytanii i potrzebujesz pomocy finansowej, najlepiej szukać dwóch kategorii stypendiów: tych, które oferują instytucje szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii oraz tych, które oferują osoby trzecie takie jak rząd lub organizacja w Twoim kraju. Poszukując stypendiów oferowanych przez podmioty w Wielkiej Brytanii dobrym punktem wyjścia jest odwiedzenie oficjalnej strony organizacji Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) w Wielkiej Brytanii.

Najważniejsze wskazówki jak uzyskać stypendium w Wielkiej Brytanii

Zdobycie stypendium to nie fizyka kwantowa; niemniej, aby osiągnąć pożądany rezultat, należy poświęcić temu czas i wysiłek. Korzystając z naszych wskazówek, zwiększysz swoje szanse na zdobycie stypendium umożliwiającego studia w Wielkiej Brytanii.

 • Wyciągaj wnioski

Prawdopodobieństwo, że znajdziesz jedno źródło wszystkich potrzebnych informacji dotyczących stypendiów w Wielkiej Brytanii, jest niewielkie. Zatem szukaj tyle, ile potrzeba, aby poznać różne opcje finansowania, do których możesz uzyskać dostęp jako student lub studentka z zagranicy. Dobrym rozwiązaniem jest dogłębne przeszukanie internetu: sprawdzaj strony miejscowej placówki British Council, strony organizacji w swoim kraju, które oferują stypendia oraz strony instytucji szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii. W trakcie poszukiwań finansowania studiów za granicą warto patrzeć jak najszerzej.

 • Dokładnie sprawdzaj kryteria zakwalifikowania

Przed złożeniem wniosku ważne jest to, by rzetelnie zapoznać się z kryteriami zakwalifikowania w przypadku każdego rozważanego stypendium, aby potwierdzić, że odpowiadasz charakterystyce kandydata. W sytuacji idealnej powinieneś poświęcać czas na ubieganie się o stypendia, na które się kwalifikujesz i które masz duże szanse otrzymać.

 • „Skrój na miarę” swój wniosek

Nie ma dwóch takich samych wniosków o stypendium - być może będziesz musiał odpowiadać na różne pytania i spełniać różne wymogi. Naturalnie, ostatnią rzeczą, jaką należy robić, jest kopiowanie i wklejanie treści przy każdym wniosku. Zamiast tego przyłóż się do dostosowania swojego wniosku o konkretne stypendium tak, aby w pełni spełniał wymogi określone przez organ je przyznający. Szczerze przedstawiaj powody, dla których chcesz studiować na konkretnym kierunku w określonej instytucji. Oczywiście może to pochłonąć sporo twojego czasu, ale nikt przecież nie obiecywał, że będzie to szybki proces!

 • Przestrzegaj terminów

Uzyskanie statusu zagranicznego studenta łączy się z koniecznością przestrzegania określonych terminów. Bez względu na to, czy ubiegasz się o stypendia, test językowy czy wizę, pilnuj, aby zawsze dotrzymywać terminów. Pamiętaj, niedotrzymanie terminu może łatwo pogrzebać Twoje marzenia o studiach w Wielkiej Brytanii. Dobra organizacja odgrywa tu kluczową rolę.

 • Proś o pomoc

Zawsze dobrze jest mieć możliwość poproszenia kogoś, aby przejrzał twój wniosek o stypendium, zanim go złożysz. Może to być kolega, brat lub siostra albo dawny nauczyciel – dowolna osoba posiadająca umiejętności wystarczające, by sprawdzić twój wniosek i przekazać ci obiektywną opinię. Jeśli nie masz takiej grupy wsparcia, wejdź na media społecznościowe i zwróć się do obecnych/byłych naukowców z uczelni, o przyjęcie, do których się ubiegasz. Liczba osób gotowych udzielić ci pomocy z pewnością cię zaskoczy!

IELTS a nauka Wielkiej Brytanii

Jeśli chodzi o wnioski o przyjęcie na uczelnię, przyznanie stypendium lub wizy, być może trzeba będzie Ci potrzebne potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Zdobędziesz je przystępując do testu SELT. Test IELTS for UKVI Academic będzie idealnym rozwiązaniem, jeśli planujesz ubiegać się o wizę umożliwiającą studiowanie w Wielkiej Brytanii. Poza tym, że jest uznawany przez instytucje szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii, na wynikach tego testu opierają się organizacje przyznające stypendia dla studentów z zagranicy.  

W przypadku dokonania rezerwacji IELTS na UKVI w British Council uzyskasz wsparcie w przygotowaniach do testu. Między innymi otrzymasz dostęp do naszej aplikacji GEL IELTS Prep, dzięki której przygotowanie do IELTS do UKVI nie będzie stanowić żadnego problemu!

Wnioski końcowe

Życie i studia w Wielkiej Brytanii to ciekawa perspektywa, która może łączyć się z ze znaczną inwestycją finansową. Jeśli zatem rozważasz skok na głęboką wodę, pomyśl, że to doświadczenie zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy i otworzy przed Tobą wiele nowych możliwości. Kształcenie się w Wielkiej Brytanii jest opłacalne, szczególnie jeśli uświadomisz sobie, że średnie koszty nauki są niższe niż w krajach takich jak USA i Australia. 

Pozyskanie stypendium, pełnego lub częściowego, powinno pomóc Ci w realizacji tego marzenia. Pamiętaj, nie dowiesz się, czy uda ci się zdobyć środki finansowe, jeśli nie spróbujesz. Zatem do dzieła! Powodzenia!