"Friend of a friend" w Warszawie
©

"Friend of a friend" w Warszawie

Date
Sobota 06 Kwi 2019 - 00:00 do Sobota 27 Kwi 2019 - 00:00

Pierwsza edycja projektu, odbyła się w kwietniu 2018. Idea “FOAF” przypomina “Condo” (organizowane w Londynie, Nowym Jorku, São Paulo i Szanghaju), monachijskie “Various Others” czy “Okey Dokey”, odbywające się w Kolonii i Düsseldorfie.

Formuła “FOAF” opiera się na dzieleniu się przestrzenią wystawienniczą galerii lokalnych z zagranicznymi. Jedno z założeń projektu to stworzenie komplementarnego wobec targów sztuki modelu prezentacji sztuki współczesnej, nawiązanie nowych relacji i usieciowienie polskiej sztuki. 

“FOAF” umożliwia lokalnej publiczności kontakt z pracami międzynarodowych artystów, często nieprezentowanych dotychczas w Polsce. Ponadto, dzięki współpracy polskich i zagranicznych galerzystów, pozwala zestawić ich dokonania z dziełami twórców polskich. 

W tym roku udział w "FOAF" weźmie dziewięć najprężniej działających warszawskich galerii (BWA Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, LETO, Piktogram, Pola Magnetyczne, Dawid Radziszewski, Raster, Stereo oraz Wschód) oraz szesnaście galerii zagranicznych (z Austrii, Belgii, Estonii, Gruzji, Japonii, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch).

Dzięki wspólnej inicjatywie założycieli i organizatorów “FOAF” oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum powstało “Friends Art Fund” - nagroda umożliwiająca zakup do kolekcji Muzeum jednej z prac prezentowanych w ramach warszawskiej edycji “FOAF”. W roku 2018 do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej zakupiono prace Davida Flaughera i Seana Mullinsa, artystów współpracujących z nowojorską galerią Lomex. W 2019, dzięki wsparciu sponsora, nagroda zostanie wręczona po raz drugi. Jej laureat, wybrany przez komisję nominowaną przez warszawskie MSN, zostanie ogłoszony w trakcie otwarcia “FOAF”, 6 kwietnia 2019.       

“FOAF” jest organizowany przez galerie Stereo i Wschód. Tegoroczna edycja jest współorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza - narodową instytucję kultury, której misją jest m.in. promocja polskiej sztuki współczesnej, poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Prowadzony przez Instytut portal Culture.pl, to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie - oprócz informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. W 2019 “FOAF” jest wspierany przez British Council Polska i Biuro Kultury m. st. Warszawy. 

Otwarcie: 6 - 7 kwietnia 2019

Wystawy czynne: do 27 kwietnia 2019

BWA Warszawa Gianni Manhattan (Wiedeń), Kristina Kite (Los Angeles)
LETO Pink Summer (Genua)
Fundacja Galerii Foksal The Box (Los Angeles)
Piktogram Emalin (Londyn), Paul Soto / Park View (Los Angeles / Bruksela)
Pola Magnetyczne Parisa Kind (Frankfurt nad Menem)
Dawid Radziszewski Nuno Centeno (Porto), The Sunday Painter (Londyn)
Raster Mujin - to (Tokio), Temnikova & Kasela (Tallin)
Stereo Bureau (Nowy Jork), Union Pacific (Londyn)
Wschód Scheife Zähne (Berlin), LC Queisser (Tbilisi)