Wtorek 11 Lut 2014

Brakuje wiedzy o globalnych skutkach I wojny światowej - raport

Z badania British Council przeprowadzonego w siedmiu krajach wynika, że brakuje wiedzy na temat globalnego zasięgu i wpływu na cały świat, jaki miała I wojna światowa.

  • Większość uważa, że wojna dotknęła wyłącznie Europę
  • Po 100 latach, konflikt nadal ma wpływ na to, jak postrzegana jest Wielka Brytania

Jak wynika z raportu zatytułowanego „Pamiętajmy o świecie oraz o wojnie” („Remember The World As Well As The War”), wiedza na temat konfliktu, którego setną rocznicę obchodzimy w tym roku, ogranicza się do walk przeprowadzonych na froncie zachodnim. Mniej niż jedna trzecia spośród 7488 zbadanych osób wie, że Bliski Wschód (29%) i Ameryka Północna (28%) również odegrały rolę podczas wojny, a mniej niż jedna na pięć osób ma świadomość, że Azja (17%) oraz Afryka (11%) także brały w niej udział.

Pytani o wojenną spuściznę, 49% badanych wiedziało o związku wojny z początkiem ruchu nazistów w Niemczech, a 41% o jej związku z rozwojem komunizmu w Rosji. Co trzecia badana osoba łączy wojnę z upadkiem Imperium Osmańskiego (35%), a mniej niż jedna czwarta z powstaniem Narodów Zjednoczonych (24%). Tylko 16% zbadanych ma świadomość związku wojny z wciąż trwającym konfliktem pomiędzy Izraelem a narodem palestyńskim.

Mimo to, jedna trzecia badanych (72%) we wszystkich siedmiu krajach uważa, że ich kraj do dziś jest dotknięty konsekwencjami wynikającymi z wojny.

Z raportu wyłania się również wpływ wojny na to, jak dziś inne kraje postrzegają Wielką Brytanię. 45% badanych w Indiach i 28% we Francji i Rosji uważa, że rola, jaką Wielka Brytania odegrała podczas wojny pozytywnie wpłynęła na ich dzisiejsze postrzeganie tego kraju. Tymczasem 34% badanych w Turcji i 22% w Egipcie uważa, że efekt ten jest negatywny.

Celem raportu jest zwiększenie świadomości na temat globalnego charakteru wojny oraz jej wpływu na obecny poziom zaufania i zrozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami na całym świecie.

- Nasze badanie pokazuje, że w Wielkiej Brytanii, z I wojny światowej najlepiej zapamiętano wstrząsające obrazy i charakterystyczne historie z frontu zachodniego – i słusznie – powiedział John Worne, Dyrektor Strategii British Council. - Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że wojna dotknęła również wiele innych miejsc na świecie. O wiele więcej krajów w niej walczyło i było dotkniętych wojną, niż nam się na co dzień wydaje. Nawet sto lat później, podróżując w celach zawodowych czy prywatnych, osoba z Wielkiej Brytanii zobaczy jak duży wpływ wywarła wojna na postrzeganie Wielkiej Brytanii za granicą. Posiadając nawet niewielką wiedzę na temat globalnych i trwałych skutków konfliktu, każdy będzie w stanie lepiej zrozumieć, jak i dlaczego ludzie z innych krajów postrzegają Wielką Brytanię.

W raporcie znalazły się mniej znane fakty na temat globalnego zasięgu wojny, m.in.:

  • Dwa wydarzenia będące często powodem braku zaufania do Wielkiej Brytanii na Środkowym Wschodzie: Umowa Sykes-Picot (1916), dzięki której Brytyjczycy i Francuzi zyskali kontrolę nad znaczną częścią regionu; oraz Deklaracja Balfoura (1917), która rozpoczęła proces powstania państwa Izrael i do dziś trwającego konfliktu z narodem palestyńskim.
  • Pierwsza anty-brytyjska kampania Gandhi’ego w 1919 r., wynikająca z niespełnionej nadziei na uzyskanie autonomii w zamian za zaangażowanie 1,5 miliona ludzi w I wojnę światową.
  • Ponad milion Afrykańczyków zostało – niekiedy siłą – włączonych w konflikt. Ok. 100 000 z nich zmarło.

Te fakty są jednak dobrze znane w krajach, których dotyczą i mogą mieć znaczny wpływ na dzisiejsze postrzeganie Wielkiej Brytanii.

Pełen raport (w języku angielskim) do pobrania tutaj: https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight 

Badanie dla British Council przeprowadzone zostało przez YouGov w Egipcie, Niemczech, Indiach, Rosji, Turcji i Wielkiej Brytanii. W każdym kraju ankiecie online poddano od 1000 do 1200 osób.

British Council pracuje nad programem obchodów stulecia I wojny światowej w 2014 r., aby podnieść świadomość na temat globalnego zasięgu i spuścizny wojny, jako część swojej pracy na rzecz budowania relacji pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami poprzez edukację i kulturę.

Do redaktora

Kontakt dla mediów:

Karolina Szlasa
British Council 
Tel.: 22 695-59-47, Kom.: 664-920-232
karolina.szlasa@britishcouncil.pl

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Celem organizacji jest budowanie relacji i wzajemnego zaufania pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz innymi krajami.

Organizacja zatrudnia 7000 osób w ponad 100 krajach, w tym 2000 nauczycieli, i współpracuje z tysiącami profesjonalistów i ustawodawców, jak również z milionami młodych ludzi, nauczając języka angielskiego i realizując projekty edukacyjne, społeczne oraz w zakresie kultury i sztuki.

British Council jest organizacją Zjednoczonego Królestwa z Przywilejem Królewskim (Royal Charter). Zasadniczy grant, finansowany publicznie, pokrywa niespełna 25 procent obrotu, który w ubiegłym roku wniósł 781 milionów funtów. Reszta źródeł finansowych pochodzi z płatnych usług świadczonych dla klientów na całym świecie, z kontraktów edukacyjnych i rozwojowych oraz współpracy partnerskiej z publicznymi i prywatnymi organizacjami. Całość działalności wspiera cele charytatywne organizacji oraz promuje dobrobyt i bezpieczeństwo Zjednoczonego Królestwa i całego świata. W 2014 r. organizacja obchodzi 80-lecie swojej działalności.

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie, współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich oraz ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. 

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. British Council jest również obecny na twitter.com/plBritish, www.facebook.com/BritishCouncilPolska oraz blog.britishcouncil.org/polandqualityteaching.

YouGov jest międzynarodową organizacją badawczą, uznawaną za pionierską w zakresie metod badań rynku online. Wśród naszych własnych produktów badawczych znajdują się: BrandIndex, codzienny monitoring postrzegania marki; SoMA, narzędzie do analizy odbiorców social media; Profiles, nasze nowe narzędzie do planowania mediów, segmentacji rynku i prognozowania; i Reports, który dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku w różnych sektorach. Wiodący na rynku YouGov Omnibus dostarcza szybkich i wydajnych usług w zakresie uzyskiwania odpowiedzi na pytania badawcze, zarówno z prób krajowych jak i losowych. Nasze specjalistyczne zespoły wykonują szereg badań jakościowych i ilościowych dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Więcej informacji dostępnych jest na yougov.co.uk. 

Linki zewnętrzne