Środa 03 Paź 2018

 

Jakie szanse na edukację po Brexicie będą mieć polscy studenci w Wielkiej Brytanii? Co szkolnictwo wyższe może zyskać oraz co może stracić na nadchodzących zmianach w geopolityce Europy.  Co już wiemy, a co nadal pozostaje niewiadomą.

British Council szanuje demokratyczne wyniki referendum w sprawie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej i wpiera konstruktywny proces opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską.

British Council apeluje jednak o "Otwarty Brexit", w którym Wielka Brytania dążyć powinna do utrzymania i rozwoju więzi kulturowych z Europą, przygotowując się do opuszczenia UE.

Obejmuje to:

• nieprzerwaną swobodę przemieszczania się studentów, pracowników akademickich, badaczy, osób zawodowo zajmujących się sztuką i twórczością oraz młodych ludzi zaangażowanych w wymianę kulturalną lub edukacyjną,

• poszerzanie i rozwój partnerstwa kulturalnego, edukacyjnego i naukowego z krajami Europy, w tym w kluczowych programach finansowanych przez UE, takich jak Erasmus+, Kreatywna Europa i Horyzont 2020 lub, jeżeli okaże się to niemożliwe w trakcie negocjacji, zastąpienie ich odpowiednikami lub alternatywami,

• inwestycje w kulturalne i edukacyjne więzi Wielkiej Brytanii na całym świecie.

Tzw. Biała księga Brexitu (Brexit White Paper), określająca stosunki między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską w przyszłości, opublikowana została przez rząd Wielkiej Brytanii 12 lipca 2018 roku. Dokument proponuje, aby przyszłe partnerstwo gospodarcze Zjednoczonego Królestwa zapewniało wzajemne porozumienia umożliwiające obywatelom swobodne podróżowanie bez wiz w celach turystycznych i w celu tymczasowej działalności gospodarczej. Ustalenia powinny również "ułatwiać mobilność studentów i młodzieży, umożliwiając im dalsze korzystanie z wiodących na świecie uniwersytetów i doświadczeń kulturowych, jakie Zjednoczone Królestwo i UE mają do zaoferowania".

Jednym z elementów zacieśniającej się współpracy PL-UK jest YESI - rok przedsiębiorczości, nauki i innowacji zainicjowany przez przedstawicieli rządów Polski i Wielkiej Brytanii w grudniu 2017 r. Kolejnym aspektem wzmacniania i budowania partnerstwa w sektorze szkolnictwa wyższego, zgodnie z kluczowymi celami YESI, jest delegacja Universities UK International, którą British Council organizuje w dniach 9-10 października w Warszawie. Delegacja ma na celu budowanie relacji i dialogu pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskie oraz wymianę wiedzy na temat szkolnictwa wyższego w Europie w kontekście Brexitu.

Uczestniczkami delegacji będą Dame Janet Beer, Zastępca Rektora Liverpool University, Przewodnicząca Universities UK, członkini Rady Nadzorczej British Council, oraz Vivienne Stern, Dyrektor Universities UK International. W ramach wizyty zaplanowano spotkania przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), jak również z dziennikarzami.

Wydarzenie jest początkiem tegorocznego programu związanego ze szkolnictwem wyższym realizowanego przez British Council. Kolejnymi wydarzeniami będą odbywające się w Krakowie i Warszawie w dniach 23 i 24 listopada 2019roku coroczne targi szkół brytyjskich Study UK, oraz międzynarodowa konferencja Going Global 2019, odbywająca się w dniach 13-15 maja 2019 roku w Berlinie. Nabór na prelegentów na konferencję trwa do 10 października 2018 roku.

Więcej informacji o projektach:

Aktualne informacje na temat możliwości związanych ze studiowaniem w Wielkiej Brytanii dostępne są na stronie: https://study-uk.britishcouncil.org/planning/eu-students

Kontakt dla mediów:

British Council

Robert Pajączkowski
Head of Marketing and Communications
+48 502 710 053 
robert.pajaczkowski@britishcouncil.pl  

Ambasada Brytyjska 

Małgorzata Śmierzycka 
Head of Communications
+48 696 005 641
malgorzata.smierzycka@fco.gov.uk 

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Tworzymy przyjazne, zbudowane na wiedzy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami. Naszym celem jest wnoszenie pozytywnego wkładu w życie mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz krajów, z którymi współpracujemy. Dlatego zajmujemy się tworzeniem nowych możliwości, budowaniem relacji i zaufania.

Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na całym świecie prowadzimy działania w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. Co roku współpracujemy bezpośrednio z ponad 20 milionami osób, a poprzez nasze kanały online i programy radiowe i telewizyjne docieramy od ponad 500 milionów osób. British Council powstał w 1934 roku, jest organizacją dobroczynną Zjednoczonego Królestwa z Przywilejem Królewskim (Royal Charter) oraz instytucją publiczną. Większość naszych źródeł finansowych pochodzi z płatnych usług w zakresie języka angielskiego i egzaminów, kontraktów edukacyjnych i rozwojowych oraz współpracy partnerskiej z publicznymi i prywatnymi organizacjami. Osiemnaście procent obrotu stanowi grant rządu brytyjskiego.

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych i szkołach partnerskich w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, współpracę z ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. Efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans są dla British Council działaniem priorytetowym.

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. Można nas śledzić na tych kanałach: twitter.com/plBritish, www.facebook.com/BritishCouncilPolska i blog.britishcouncil.org.

British Council działa w Polsce od 1938 r. W 2018 r. świętujemy 80 lat relacji kulturalnych i współpracy między Wielką Brytanią a Polską, realizując bogaty program wydarzeń.

***

Universities UK

Universities UK to organizacja będąca głosem uniwersytetów brytyjskich, pomagająca utrzymać wiodącą na świecie siłę brytyjskiego sektora uniwersyteckiego i wspierająca członków stowarzyszenia w osiąganiu ich celów.

Universities UK to wspólny głos 137 uniwersytetów w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Podstawowym celem naszych uczelni członkowskich jest maksymalizacja ich pozytywnego wpływu na studentów i społeczeństwo zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie poprzez nauczanie, badania i stypendia. Jesteśmy prowadzeni przez naszych członków i działamy w imieniu uniwersytetów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.universitiesuk.ac.uk