Czwartek 31 Paź 2019

Od 3 do 5 listopada Kraków będzie gościł ponad 100 aktywistów i aktywistek społecznych, którzy podzielą się doświadczeniami związanymi z zagadnieniem walki z dyskryminacją w Europie. To kulminacyjny punkt dwuletniego projektu MURAL wspierającego tolerancję i poszanowanie niezależnie od wyznania, przekonań religijnych czy pochodzenia etnicznego.

To jedno z największych wydarzeń poświęconych problemowi walki z dyskryminacją, które w jednym miejscu gromadzi tylu wybitnych specjalistów, aktywistów czy decydentów zajmujących się tą tematyką.

MURAL znaczy wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning). To międzynarodowa inicjatywa British Council realizowana w Polsce wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa oraz w pięciu innych krajach europejskich. Skupia partnerów, którzy pracują z osobami na co dzień stykającymi się z przykładami dyskryminacji – m.in. aktywistami społecznymi, miejskimi liderami, nauczycielami czy samorządowcami.

Alicja Grymek, dyrektorka ds. rozwoju działalności, autorka koncepcji projektu MURAL mówi: Misją British Council jest łączenie ludzi, także poprzez umożliwienie im wzajemnego kontaktu i spotkań. Ważne jest, by łączyć ze sobą osoby z różnych kręgów kulturowych – daje im to niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń czy podzielenia się troskami. Mogą się też dzięki temu przekonać, że ludzie z innej kultury mają takie same problemy, mierzą się z podobnymi wyzwaniami, mają podobne marzenia i dążenia. MURAL to doświadczanie wspólnoty. To bycie wśród ludzi, którzy są otwarci i gotowi, by stawić czoła wyzwaniom związanym z budowaniem relacji włączających.

Polskim partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta Krakowa – lokalne władze miejskie, które w ramach programu Otwarty Kraków goszczą i wspierają migrantów w Krakowie. – Kraków jest miastem otwartym i różnorodnym. Realizujemy wiele różnych działań integrujących, za pomocą których chcemy pomóc migrantom poczuć się w Krakowie jak w domu. Proponujemy szereg rozwiązań systemowych, edukujemy, pracujemy z nauczycielami, by promować działania włączające w szkołach. Organizujemy także przedsięwzięcia mające na celu zbliżenie wszystkich krakowian – włączające nowych mieszkańców pochodzących z różnych stron świata, którzy wybrali nasze miasto na miejsce do życia – mówi Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa

Wśród zaproszonych gości są m.in. 

Tanveer Ahmed – kieruje pozarządową organizacją charytatywną ADAB, która zajmuje się poprawą warunków ekonomicznych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych i kulturalnych osób z mniejszości etnicznych (głównie z południowej Azji) w brytyjskim Bury, również osób starających się o azyl i migrantów.

Carys Rose Evans – specjalizuje się w tworzeniu programów służących zaangażowaniu młodzieży, integracji społecznej i rozwojowi oddolnie inspirowanemu przez lokalne społeczności. Obecnie pisze pracę o #ShamimaBegum: to analiza narracji gender w mediach społecznościowych w komentarzach do sprawy Shamimy Begum – Brytyjki, która wyjechała do Syrii, by dołączyć do ISIS.

Matthew Kevin Len Grant – rysownik, pisarz i fotograf. W swoich pracach przez ponad dwie dekady ukazywał rewitalizację Manchesteru – od postindustrialnej zapaści po europejski prężny ośrodek. Przedstawiał także historie nierówności społecznych.

Musurut Dar – autorka badania pt. „Transforming Narratives”. Ma ono na celu lepsze zrozumienie sytuacji kobiet mieszkających w Wielkiej Brytanii a pochodzących z Pakistanu, Kaszmiru i Bangladeszu – w kontekście współczesnej kultury, ich poczucia związku z krajem pochodzenia, zaangażowania w życie miasta czy doświadczania życia kulturalnego w mieście. Raport z badania można przeczytać TUTAJ.

Wydarzenie jest zwieńczeniem trwających od dwóch lat warsztatów, sesji treningowych i badań. Projekt MURAL zainspirował przedsięwzięcia wśród 180 społeczności, angażując do tej pory ok. 5400 osób. Jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

INFORMACJE DLA MEDIÓW:

Zapraszamy serdecznie media na panel otwierający 4 listopada o godzinie 9.00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Jeśli chcieliby Państwo przeprowadzić indywidualne wywiady z osobami uczestniczącymi w konferencji, prosimy o kontakt telefoniczny.

Wywiady będą możliwe w poniedziałek między godziną 10.00 a 15.00.

O PROJEKCIE MURAL

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning) – MURAL to międzynarodowy projekt realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami z sześciu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec. Instytucje uczestniczące zostały wybrane na podstawie swego zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek. MURAL jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

 Cele programu:

 • Większa tolerancja oraz wzajemne zrozumienie, w wyniku uformowania grupy aktywistów i aktywistek zaangażowanych w poprawę dialogu, umacnianie wzajemnego szacunku oraz w docenienie różnych punktów widzenia,
 • Utworzenie trwałej sieci zaangażowanych osób – liderów i liderek pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych,
 • Promocja międzynarodowej wymiany wiedzy, modeli podejścia oraz działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie różnorodności.

MURAL opiera się na metodologii Active Citizens British Council – podejściu do rozwijania społeczności i aktywizacji, które było z powodzeniem wdrażane na świecie od 10 lat.

Harmonogram aktywności:

MURAL to projekt realizowany od lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Składa się na niego m.in.

 • 180 akcji społecznych wśród lokalnych społeczności przeprowadzanych przy wsparciu wolontariuszy
 • 2 sześciodniowe programy szkoleniowe
 • Sześć międzynarodowych wizyt studyjnych
 • Szkolenie facylitatorskie („International Facilitator Development”) prowadzone przez facylitatorów i ekspertów Active Citizens z British Council
 • Budowanie zasięgów w mediach – lokalnie, w skali krajowej i międzynarodowej
 • Aktywności na stronach British Council i stronach partnerów oraz aktywności w social media
 • Międzynarodowa konferencja networkingowa
 • Online’owe grupy robocze dla uczestników i partnerów ze wszystkich krajów oraz ścieżka kaskadowego dzielenia się wiedzą oparta odoświadczenia społeczności.

Więcej informacji: www.britishcouncil.pl/en/project-mural

INFORMACJE O PARTNERACH:

Projekt jest prowadzony przez British Council

British Council jest międzynarodową organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. W ponad 100 krajach prowadzimy działania w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. W ubiegłym roku współpracowaliśmy bezpośrednio z ponad 80 milionami osób, a łącznie dotarliśmy do 791 milionów osób – poprzez nasze kanały online, programy radiowe i telewizyjne czy publikacje. Nasza działalność przyczynia się do wspierania pozytywnych zmian w krajach partnerskich – zmieniamy życie tworząc nowe możliwości, łącząc ludzi i budując zaufanie. British Council powstał w 1934 roku. Jest istytucją publiczną oraz organizacją dobroczynną Zjednoczonego Królestwa działającą na podstawie Karty Królewskiej (Royal Charter).

Partnerzy:

Polska – Urząd Miasta Krakowa – lokalne władze miejskie, które w ramach programu Otwarty Kraków goszczą i wspierają migrantów w Krakowie, a także pracują z nauczycielami w celu promocji działań włączających w szkołach.

Wielka Brytania – Faith Matters – organizacja społeczna pracująca ze społecznościami wyznaniowymi (skupionymi wokół wspólnego wyznania), organizacja założycielska Tell MAMA - projektu monitorującego przestępstwa na tle nienawiści i wspierającego społeczności muzułmańskie w Wielkiej Brytanii www.faith-matters.org

PortugaliaThe High Commission for Migration (ACM) – organ rządowy kierujący działaniami w zakresie migracji i spójności, oferujący usługi dla migrantów i promujący międzywyznaniową i międzykulturową edukację i dialog. https://www.acm.gov.pt/viver/portugal

Greece – The Hellenic Platform for Development - organizacja społeczna reprezentująca 80 organizacji zajmujących się prawami w Grecji, współpracująca z władzami publicznymi i społeczeństwem w zakresie tematów równościowych takich, jak: gender, LGBT, religia i przekonania, rasa i pochodzenie etniczne czy działalność prośrodowiskowa.

Holandia – ECHO Foundation – specjalistyczna fundacja działająca w zakresie polityki różnorodności, pracy ze studentami i młodymi profesjonalistami różnych narodowości oraz z korporacjami i instytucjami kształcenia wyższego. Promuje równość i zajmuje się zagadnieniami barier instytucjonalnych w edukacji i miejscu pracy. http://echo-net.nl/

Niemcy – transfer e.V. – organizacja społeczna na rzecz zaangażowania młodzieży, wdrażająca program MURAL w Niemczech wraz z Start with a Friend, krajową siecią społeczno-wolontariacką, która wspiera przyjazne relacje i mentoring między migrantami a lokalną społecznością. www.transfer-ev.de

UWAGI DLA REDAKCJI

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji na temat projektu prosimy kontaktować się z British Council pod adresem Mariola.Ambroziak@britishcouncil.pl