Czwartek 06 Cze 2019

Tegoroczna edycja miała miejsce w Berlinie, a głównym partnerem konferencji była Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD. Tematem przewodnim była rola szkolnictwa wyższego w erze intensywnych przemian i cyfryzacji oraz dyplomacja wiedzy.

Jak co roku, konferencja stała się okazją do spotkania dla podmiotów, które odgrywają istotną rolę w obszarze szkolnictwa wyższego. Polska była jednym z czołowych uczestników wydarzenia, reprezentowana m.in. przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, także partnera konferencji, a tematyka związana z polskim szkolnictwem wyższym pojawiła się w opracowanych przez British Council raportach.

The Shape of Global Higher Education: International Comparisons with Europe 

Raport, przygotowany we współpracy z polską Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, NAWA, zawiera ocenę krajowych ram wybranych krajów dla międzynarodowego zaangażowania w szkolnictwo wyższe. W skład kraju wchodzi 11 krajów europejskich (Bułgaria, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania) oraz  – dla celów porównawczych – sześć krajów z obu Ameryk (Kanada, USA, Meksyk, Brazylia, Kolumbia i Chile). Polska zajmuje czołowe, piąte (z dwudziestu) miejsce w ocenie ram polityki krajowej przedstawionej w tabeli, dostępnej na str. 10 w raporcie.

Badania dowodzą, że kraje o wysokim współczynniku wsparcia strukturalnego dla współpracy międzynarodowej charakteryzują się także dużą mobilnością studentów. Równie silna jest pozytywna korelacja między mobilnością akademicką, głównie na poziomie studiów doktoranckich, a jakością badań. Z kolei jakość badań oraz ich zasięg rośnie wraz ze współczynnikiem współpracy międzynarodowej.

Smart places – how universities are shaping a new wave of smart cities

Raport opisuje, w jaki sposób uniwersytety mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, przed którymi stoją miasta i miasteczka. W ten sposób stawia ludzi na pierwszym miejscu przed technologią. Raport napisany został dla kadry uniweryteckiej, liderów miast i urzędników, którzy chcą nawiązać silniejsze partnerstwo ze swoimi uniwersytetami. Przykłady obejmują władze miejskie współpracujące z uczelniami w ośmiu miastach w całej Europie: Bukareszt (Rumunia), Darmstadt (Niemcy), Dublin (Irlandia), Lille (Francja), Mediolan (Włochy), Nottingham (Wielka Brytania), Warszawa (Polska) i Saragossa (Hiszpania). Każde miasto ma inne potrzeby i możliwości, a każda z nich ma inną historię współpracy między uniwersytetami a ratuszem. Znajdziemy tu ciekawe przykłady z Warszawy - umowy ramowe z głównymi uniwersytetami i Rady m.st. Warszawy, Zodiak, Warszawski Pawilon Architektury, otwarty pod koniec 2018 roku jako miejsce debat na temat planowania miasta i zrównoważonego rozwoju.

Ten raport zawiera prosty komunikat: Współpraca władz miejskich oraz inne nowe partnertwa są niezbędne, aby europejskie miasta mogły stawić czoła poważnym wyzwaniom takim, jak zmiany klmatyczne, smog, niestabilne rynki pracy czy polityka mieszkaniowa. 

Polski wkład w tegoroczną konferencję dotyczył następujacych aspektów:

• Obecność Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jako instytucji wspierającej konferencję ze swoim stanowiskiem, udziałem Dr Zoffi Sawickiej, wicedyrektorki NAWY, w sesji plakatowej oraz panelu The changing shape of global higher education

• Wkład NAWY w powstanie raportu z badań British Council The Shape of Global Higher Education: International Comparisons with Europe, którego premiera miała miejsce na konferencji.

• Dyskusja poświęcona Polsce na sesji śniadaniowej z udziałem Małgorzaty Hofman, Naczelnika Wydziału Umiędzynarodowienia z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, Dr Zofii Sawickiej oraz Izabeli Zawiskiej z UJ, reprezentującej także International Relations Offices Forum.

• Udział Joanny Bach-Głowińskiej z Politechniki Gdańskiej, uczestniczki warsztatów YESI z 2018 roku, w sesji Smart cities – higher education institutions as leaders and partners, towarzyszącej prezentacji raportu British Council report Smart places – how universities are shaping a new wave of smart cities.

• Warszawa jako jedno z miast, w którym przeprowadzono badania prezentowane w w/w raporcie o współpracy władz miejskich z uczelniami.

Zaangażowanie Polski w konferencję Going Global, zaprezentowane tam wyniki badań, a także zainteresowanie podmiotów zagranicznych potencjałem dla współpracy akademickiej i mobilności studenckiej potwierdziły rosnącą rolę Polski jako istotnego podmiotu w obszarze szkolnictwa wyższego. 

                                                                ***

Kontakt dla mediów:

Robert Pajączkowski
Head of Marketing and Communications 
+48 532 741 267
robert.pajaczkowski@britishcouncil.pl 

Katarzyna Szczepaniak
Partnerships and Projects Manager – Education & Society
+48 604 280 404 
katarzyna.szczepaniak@britishcouncil.pl

O British Council

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Tworzymy przyjazne, zbudowane na wiedzy porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią i innymi krajami. Naszym celem jest wnoszenie pozytywnego wkładu w życie mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz krajów, z którymi współpracujemy. Dlatego zajmujemy się tworzeniem nowych możliwości, budowaniem relacji i zaufania.

Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach na całym świecie prowadzimy działania w obszarze kultury i sztuki, języka angielskiego, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. Co roku współpracujemy bezpośrednio z ponad 20 milionami osób, a poprzez nasze kanały online i programy radiowe i telewizyjne docieramy od ponad 500 milionów osób. British Council powstał w 1934 roku, jest organizacją dobroczynną Zjednoczonego Królestwa z Przywilejem Królewskim (Royal Charter) oraz instytucją publiczną. Większość naszych źródeł finansowych pochodzi z płatnych usług w zakresie języka angielskiego i egzaminów, kontraktów edukacyjnych i rozwojowych oraz współpracy partnerskiej z publicznymi i prywatnymi organizacjami. Osiemnaście procent obrotu stanowi grant rządu brytyjskiego.

Polska placówka British Council prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych i szkołach partnerskich w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, współpracę z ośrodkami egzaminacyjnymi oferującymi brytyjskie egzaminy językowe i zawodowe. Realizowane przez British Council projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne mają na celu dzielenie się osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa. Efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans są dla British Council działaniem priorytetowym.

Więcej informacji dostępnych jest na www.britishcouncil.pl. Można nas śledzić na tych kanałach: twitter.com/plBritishwww.facebook.com/BritishCouncilPolska i blog.britishcouncil.org

Linki zewnętrzne