Discover what you will learn myClass

Chcesz nadać przyspieszenia swojej karierze, przygotować się do studiowania w języku angielskim czy konwersować swobodnie w towarzystwie?  Uczestnictwo w kursie MyClass pomoże Ci to osiągnąć. Nasz proces nauczania uwzględnia osobisty cel i ambicje każdego uczestnika, gdyż Twój sukces jest dla nas najważniejszy. 

Zdobądź niezbędne umiejętności i ruszaj w stronę swoich celów

Uczestnictwo w kursie MyClass przybliży Cię do realizacji Twoich celów. Rozwiniesz nie tylko kompetencje językowe ale też szereg innych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie, takich jak rozwiązywanie problemów, planowanie czy asertywne wyrażanie opinii.

Każda lekcja zawiera elementy języka angielskiego niezbędne dla środowiska pracy, nauki oraz interakcji społecznej. Poznasz nowe zasoby słownictwa, będziesz ćwiczyć swoją wymowę, rozwiniesz znajomość gramatyki i dzięki zadaniom angażującym mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie osiągniesz większą precyzję i poprawność językową. 

Skomponuj swój własny program nauki angielskiego

Twoja ambicja wyznacza Twój kierunek nauki i teraz możesz sam skomponować własny program nauczania korzystając z szerokiego zestawu tematów lekcji, które wykorzystujesz w określonej przez siebie kolejności i w czasie dogodnym dla Ciebie.

Centralnym punktem każdej lekcji będzie nauka angielskiego w oparciu o autentyczną, z życia wziętą sytuację.  Ty wybierasz, która sytuacja jest dla Ciebie interesująca.

W ramach kursów MyClass możesz wybrać:

 • zajęcia z angielskiego ogólnego - poziomy A2 - C2,
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge - lekcje przygotowujące do egzaminów B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) lub C2 Proficiency (CPE).

Każda 90-minutowa lekcja stanowi samodzielną całość i zawiera elementy mówienia, pisania, czytania i słuchania. W trakcie każdych zajęć poznasz nowe słownictwo i frazy, a także będziesz ćwiczyć wymowę i gramatykę.
W celu zapewnienia jak najlepszych efektów nauki zaproponujemy Ci uczestnictwo w grupie, która będzie na Twoim poziomie językowym.  W opisie poziomów naszych kursów języka angielskiego online stosujemy się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). 

Pre-intermediate (A2)

Na poziomie Pre-intermediate (A2) nauczysz się między innymi:

 • przygotowywać i wygłaszać efektywne prezentacje
 • omawiać wybór ścieżki kariery
 • tworzyć korespondencję pisemną
 • robić zakupy i sprzedawać.

Intermediate (B1)

Na poziomie Intermediate (B1) nauczysz się między innymi:

 • prowadzić rozmowę kwalifikacyjną i dokonywać oceny kandydata
 • dyskutować o książkach i filmach oraz dokonywać ich recenzji
 • prawidłowo komponować wypowiedź pisemną
 • efektywnie prowadzić rozmowy telefoniczne.

Upper Intermediate (B2)

Na poziomie Upper Intermediate (B2) nauczysz się między innymi:

 • wyrażać swoje opinie oraz słuchać argumentów różnych stron
 • pisać podanie o pracę
 • interpretować przekazy medialne
 • uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozwoju Twojej kariery.

Advanced (C1)

Na poziomie Advanced (C1) nauczysz się między innymi:

 • brać aktywny udział w spotkaniach i negocjacjach
 • jak stosować komunikację perswazyjną
 • prowadzić dyskusje i debaty o etyce i odpowiedzialności społecznej
 • redagować teksty pisemne blogów, emaili oraz stron intenetowych.

Proficiency (C2)

Na poziomie Proficiency (C2) nauczysz się między innymi:

 • zrobić dobrze skonstruowaną i przekonywującą prezentację w miejscu pracy
 • zaprezentować nowy produkt i omawiać innowacyjne patenty
 • w sposób autentyczny rozmawiać o nadziejach i lękach w odniesieniu do przyszłości
 • opisywać i interpretować dane zawarte w raporcie pisemnym.