W British Council wszyscy pracownicy oraz partnerzy są zobowiązani do troski o ochronę dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, odwiedź naszą stronę dotyczącą Polityki Ochrony Praw Dziecka

Przybycie i odbiór dzieci

Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, chcielibyśmy poinformować o naszych planach dotyczących polityki odbioru dzieci.

Koszykowa - Warszawa

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy studenci spotkają się w środku wejścia do budynku i zostaną skierowani do sal.
 • Tylko rodzice dzieci, ktore wymagają pomocy będą mogli wejść do budynku pierwszego dnia.

Wyjście z zajęć:

 • Studenci posiadający zielone karty (11 lat i więcej za zgodą rodziców) będą eskortowani przez tylne wyjście, które prowadzi na ulice Poznańską obok poczty.
 • Studenci posiadający czerwone karty (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) czekają w poczekalni na drugim piętrze na przybycie ich rodzica lub opiekuna, który pojawia się w wejściu od strony poczty na ulicy Poznańskiej.
 • Przy wyjściu będzie czekać osoba z naszego personelu, która wezwie Państwa dziecko i zostanie ono do Państwa sprowadzone.

 

SP51/Edison/Cervantes/NOK – Warszawa

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy studenci będą czekali w środku wejścia do budynku i zostaną skierowni do sal lekcyjnych.
 • Tylko rodzice dzieci, które wymagają pomocy będą mogli wejść do budynku pierwszego dnia.

Wyjście z zajęć:

 • Nasz personel będzie pomagał dzieciom zejść po schodach, gdzie studenci mogą ubrać kurtki/płaszcze.
 • Studenci z zielonymi kartami (11 lat i więcej za zgodą rodzica) będą wypuszczeni.
 • Czerwona karta (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) zostaną wypuszczeni jak ich rodzic lub opiekun przybędzie.

 

Główne biuro – Kraków

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy studenci będą czekali w środku wejścia do budynku i zostaną skierowani do odpowiednich sdal lekcyjnych.
 • Tylko rodzice dzieci, które wymagają pomocy będą mogli wejść do budynku w trakcie pierwszego dnia kursu.

Wyjście z zajęć:

 • Dzieci posiadające zielone karty (11 lat i więcej za zgodą rodzica) zostaną wypuszczone po zajęciach.
 • Dzieci posiadajęce czerwone karty (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) czekają w poczekalni na pierwszym piętrze na swojego rodzica lub opiekuna który pojawia się przy wejściu na parterze.
 • Na parterze będzie czekać osoba z naszego personelu (Learning Assistant) i dziecko zostanie wypuszczone tylko wtedy gdy pojawi się rodzic i zgłosi się przez telefon komórkowy dziecka.

 

SP1- Kraków

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy przybywający studenci spotkają się wewnątrz wejścia do budynku i zostaną zaprowadzeni do sal.
 • Studenci szkoły SP1 moga zostać odebrani przez osobę z naszego personelu ze świetlicy i zaprowadzeni do sal, gdzie będą odbywać się zajęcia. Rodzice są zobowiązani do przesłania zgłoszenia do Biura Obsługii Klienta: krakow@britishcouncil.pl jeżeli zdecydują się na takie rozwiązanie.

Wyjście z zajęć:

 • Osoba z naszego zespołu sprowadza dzieci na dół gdzie na zewnątrz czekają rodzice. Rodzice nie są upoważnieni do wejścia do budynku.
 • Studenci z zielonymi kartami (11 lat i więcej za zgodą rodzica) zostaną wypuszczeni.
 • Czerwona karta (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) zostaną wypuszczeni jak ich rodzic lub opiekun sie pojawi.
 • Osoba z naszego personelu będzie czekać na dole i dziecko może zostać wypuszczone tylko wtedy gdy przybędzie rodzic i zgłosi się przez telefon komórkowy dziecka.

SP4 – Kraków

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy studenci spotkają się wewnątrz wejścia do budynku i zostaną skierowni do sal

Wyjście z zajęć:

 • Osoba z naszego personelu (Learning Assistant) sprowadza dzieci na dół gdzie na zewnątrz czekają rodzice. Rodzice nie są upoważnieni do wejścia do budynku.
 • Studenci z zielonymi kartami (11 lat i więcej za zgodą rodzica) zostaną wypuszczeni.
 • Studenci z czerwonymi kartami (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) zostaną wypuszczeni jak ich rodzic lub opiekun przybędzie. 
 • Osoba z naszego personelu będzie czekać na dole i dziecko będzie mogło zostać wypuszczone tylko wtedy gdy rodzic się pojawi i zgłosi się przez telefon komórkowy dziecka.

 

Primary 71 – Wrocław

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy studenci Primary SP 71 zostaną odebrani przez osobę z naszego personelu z ich poszczególnych klas i zostaną przyprowadzeni do sal gdzie odbywają się zajęcia.
 • Wszyscy przyjeżdzajacy studenci spotkają się wewnatrz wejścia do budynku i zostaną skierowani do sal.

Wyjście z zajęć:

 • Osoba z naszego personelu zabiera studentów Primary SP 71 na dół i przyprowadza ich to swoich poszczególnych klas.
 • Osoba z naszego personelu zabiera przybyłych studentów na dół do głównej szkolnej poczekalni.
 • Studenci z zielonymi kartami (11 lat i więcej za zgodą rodzica) zostaną wypuszczeni.
 • Studenci z czerwoną kartą (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) zostaną wypuszczeni jak ich rodzic lub opiekun przybędzie.

 

Primary 63 – Wrocław

Przybycie na zajęcia:

 • Wszyscy studenci Primary SP 63 będą odebrani przez osobę z naszego personelu z ich poszczególnych klas i zostaną zaprowadzeni do sal gdzie odbywają się zajęcia.

Wyjście z zajęć:

 • Osoba z naszego personelu zabiera studentów Primary SP 63 na dół i przyprowadza ich zarówno do poszczególnych klas jak i głównej poczeklani w szkole.
 • Studenci z zielonymi kartami (11 lat i więcej za zgodą rodzica) zostaną wypuszczeni.
 • Czerwona karta (wszyscy studenci 10 lat i poniżej) zostaną wypuszczeni jak ich rodzic lub opiekun przybędzie.