English for specific business purpose training at the British Council

Nasze kursy języka angielskiego specjalistycznego dostępne są w formie kursów semestralnych realizowanych w naszych siedzibach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu oraz w formie kursów organizowanych na życzenie klienta, realizowanych w jego siedzibie.

JAKIE KORZYŚCI DAJE KURS?

Kurs specjalistyczny może koncentrować się na branży, w której działa klient, konkretnym dziale wewnątrz organizacji lub na projekcie, w który klient jest zaangażowany. Pozostajemy w bliskim kontakcie z naszymi klientami, aby określić ich potrzeby, ocenić poziom znajomości języka angielskiego uczestnika(-ów), wyznaczyć cele, ustalić zakres szkolenia i jego przebieg.

Współpracujemy z wieloma organizacjami na całym świecie, dostarczając skutecznych narzędzi do podniesienia kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego. Pracujemy z firmami z wielu branży, takich jak prawo, bankowość i finanse czy sektor paliwowy. 

INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji na temat kursów semestralnych znajduje się na stronie naszych kursów języka angielskiego dla profesjonalistów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani organizacją kursów u siebie w firmie prosimy o kontakt.