Witamy w British Council Polska. Jako światowy lider w nauczaniu języka angielskiego cieszymy się, że zdecydowali się Państwo wybrać jeden z naszych kursów dla swojego dziecka. Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji na temat wybranych zajęć. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym Zespołem Obsługi Klienta.

Nasi nauczyciele

Nauczyciele są jednym z najważniejszych czynników gwarantujących sukces naszych uczniów. Właśnie dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najlepiej wykwalifikowanych i najbardziej doświadczonych specjalistów w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Przeprowadzamy bardzo staranny proces rekrutacji, a także w pełni wspieramy naszych nauczycieli poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe. Dzięki temu mamy pewność, że zajęcia, w których uczestniczy Państwa dziecko, są wciągające, przyjemne i przynoszą efekty. Wszyscy nasi nauczyciele to eksperci, posiadający uznawane na całym świecie kwalifikacje. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat nauczyciela Waszego dziecka, należy poprosić, aby pokazało ono profil, który otrzymało od swojego nauczyciela na początku kursu, a który zawiera adres e-mail prowadzącego.

Nauka i postępy

Nauczyciel prowadzący zajęcia będzie przez cały czas trwania kursu oceniał postępy Państwa dziecka zakresie języka mówionego, słuchania, czytania i pisania aby rozwijało ono swoją znajomość języka angielskiego w istotnych dla niego obszarach. Podczas semestru będziemy kontaktować się z Państwem w celu informowania na bieżąco o postępach Państwa dziecka oraz przekazania raportów śródsemestralnych i końcowych ora zaproszenia Państwa do wzięcia udziału w zajęciach i spotkania z nauczycielem.

Podczas zajęć w grupach Early Years i Primary Państwa dziecko:

  • będzie brać udział w różnorodnych zajęciach nastawionych na zadanie pozwalających w urozmaicony sposób uczyć się języka i rozwijać pewność siebie podczas mówienia po angielsku.
  • wykorzysta swoją kreatywność i rozpocznie rozwijanie umiejętności niezbędnych w dwudziestym pierwszym wieku, takich jak myślenie krytyczne i posługiwanie się technologiami cyfrowymi.
  • rozwinie umiejętności i strategie umożliwiające samodzielną naukę
  • będzie poznawało swoją jak i inne kultury aby mogło pewnie poruszać się w świecie i wykorzystywać język angielski do kontaktów z ludźmi z innych części świata.
  • korzystało z broszur opracowanych przez British Council w oparciu o zainteresowania dzieci i umożliwiających ćwiczenie języka poprzez autentyczne sytuacje wzięte z życia.

Dodatkowe możliwości uczenia się

W trakcie kursu każde dziecko ma wiele okazji do ćwiczeń. Mimo to uczniowie muszą być zmotywowani do nauki i używania języka również poza klasą. Dlatego Państwa dziecko będzie otrzymywać zadania domowe, a także może mu zostać polecone wiele różnych zasobów internetowych, do korzystania z których gorąco zachęcamy. Polecamy też odwiedzenie naszej strony internetowej (dostępnej również jako aplikacja na smartfona): learnenglishkids.britishcouncil.org.

Zasady odbierania dzieci z grup Early Years i Primary.

Każde dziecko jest dla nas ważne i mogą być Państwo pewni, że cenimy, szanujemy i dbamy o nie dla Państwa bezpieczeństwa i spokoju. Chcemy, aby Państwo wraz z dziećmi czuli się w British Council bezpiecznie, czerpiąc radość z nauki.

Dzieci z klas Early Years i Primary muszą być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez rodzica/opiekuna lub rodzeństwo, które ukończyło 14 lat. Rodzice/opiekunowie otrzymają ‘Family Collection Card’ podczas pierwszego tygodnia zajęć. Karta musi być okazana za każdym razem, gdy dziecko jest odbierane z zajęć. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki ochrony dzieci, prosimy wejść na link: https://www.britishcouncil.pl/en/about/child-protection-policy

 Często Zadawane Pytania

Co moje dziecko powinno zabrać na zajęcia?

Na początku kursu nauczyciel dostarczy niezbędne materiały i zeszyt na notatki. Prosimy o upewnienie się, że Państwa dziecko przynosi je, wraz z przyborami do pisania, na każde zajęcia.

Co się stanie, jeśli moje dziecko opuści lekcję?

W British Council bardzo poważnie traktujemy Ochronę Praw Dziecka. Prosimy uczniów o potwierdzenie nieobecności przez telefon lub e-mail. Prosimy również uczniów, aby potwierdzili, że mogą opuścić zajęcia wcześniej, przekazując zwolnienie od rodzica. Jeśli nieobecności pozostaną nieusprawiedliwione, skontaktujemy się z Państwem.

Liczebność grup

Zazwyczaj w grupie jest maksymalnie od 10 do 13 osób. Zapewnia to dużą różnorodność interakcji między uczniami, a jednocześnie nauczyciel jest w stanie monitorować i zapewnić indywidualne podejście każdemu z dzieci.

Do kogo mam się zwrócić, jeśli mam problem?

W pierwszej kolejności, niezależnie od problemu, należy porozmawiać z nauczycielem. Wszyscy oni mają doświadczenie w kontaktach z uczniami i zazwyczaj sami rozwiązują większość problemów. Jeśli nauczyciel nie może Państwu pomóc, należy porozmawiać z członkiem Biura Obsługi Klienta, który następnie pomoże Państwu skierować pytanie do właściwej osoby.

Komu mogę przekazać swoją opinię?

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie od Państwa. Mogą je Państwo przekazać za pośrednictwem swojego nauczyciela, w Biurze Obsługi Klienta, bądź poprzez adres e-mail: info@britishcouncil.pl.