Poniższe tabele dotyczą kursu maturalnego (poziom B2) w Krakowie

Kurs przygotowujący do matury rozpoczyna się co roku na jesieni i kończy w kwietniu.

INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE PROWADZIMY W KRAKOWIE KURSU MATURALNEGO.