Poniższe tabele dotyczą kursu maturalnego (poziom B2) w Warszawie

Kurs przygotowujący do matury rozpoczyna się co roku na jesieni i kończy w kwietniu.

Zapoznaj się z możliwościami nauki i wybierz najlepszą opcję dla siebie:

POZIOM: UPPER INTERMEDIATE (B2)

Terminy kursów Dni i godziny Cena (PLN)
06.02.20–23.04.20 (kontynuacja z pierszego półrocza) Wtorek/Czwartek 17.30–19.00 1390

 Studenci kontynuujący otrzymują 2% zniżki podczas rejestracji na kurs.